Skap deres eget lokale nettverk for samarbeid

Gjennom Nyby er det enkelt å få tilgang til meningsfulle oppgaver gjennom direkte kobling med kommunen eller andre aktører – enten dere organiserer arbeidstrening, introduksjonsprogram, praksisplass eller er en frivillig organisasjon.