Mennesker er muligheter

Kan vi løse store samfunnsutfordringer gjennom nye koblinger? Sammen bygger vi morgendagens velferdssamfunn.

Be om demo 
Home 1

Hvorfor Nyby?

Fordi mennesker er muligheter! Det er tverrpolitisk enighet om at vi som samfunn må tenke nye modeller for å løse "omsorgskrisen". Samtidig ser vi at ny teknologi gjør det lettere å koble ressurser og behov på nye måter. Se hvordan vi sammen med kommuner, ideelle, private og frivillige organisasjoner har bygget en ny type digital plattform for morgendagens velferdssamfunn.

Workshop

100-dagersplanen: En pangstart på endringsreisen

Like viktig som den digitale plattformen Nyby, er metodikken for hvordan å komme i gang med endringen. Inspirert av KS gevinstrealiseringsplan og erfaringer fra våre første 40 partnere, introduserer vi 100-dagersplanen.

Les mer