Mennesker er muligheter

Kan vi løse store samfunnsutfordringer gjennom ny organisering? Nyby er en ny type digital plattform som brukes av kommuner, hjemmetjenester, NAV-kontorer og organisasjoner som vil skape nye muligheter gjennom direkte koblinger mellom mennesker.

Test6

Ønsker du å koble mennesker på nye måter?
Ta kontakt for å lære mer om hvordan du kan komme igang med organisasjon

Få en demo