Mennesker er muligheter

Nyby er verktøyet for organisasjoner som vil koble mennesker. Enklere koordinering.
Helt nye muligheter.

Test6

Hvorfor Nyby?

I tett samarbeid med en rekke norske kommuner har vi utviklet Nyby for at store og små organisasjoner skal kunne utnytte potensialet som ligger i digital plattformkraft. Sammen skaper vi morgendagens velferdssamfunn!

Noe for din organisasjon? Nyby brukes av kommuner, hjemmetjenester, NAV-kontorer og private selskaper som vil skape nye muligheter gjennom direkte koblinger mellom mennesker.

Få en demo