Mennesker er muligheter

Kan vi løse store samfunnsutfordringer gjennom ny organisering? Nyby er en ny type digital plattform som brukes av kommuner, hjemmetjenester, NAV-kontorer og private selskaper som vil skape nye muligheter gjennom direkte koblinger mellom mennesker.

Test6

Ny organisering, nye muligheter

Nyby er plattformen som gjør det enkelt for organisasjoner og grupper å organisere velferdsoppgaver på helt nye måter. Direkte koblinger mellom de som har behovene og de som faktisk kan bidra gir betydelig enklere koordinering for organisasjonene, men åpner også for helt nye muligheter. 

Nyby er en "app", men vi liker å tenke på Nyby som en ny måte å organisere velferdssamfunnet på. 

Nyby Enklerekoordinering

Nyby for organisasjoner

Nye smarte koblinger gir nye muligheter og forløser enormt potensial. Fundamentalt enklere koordinering, mobilisering av flere ressurser og sømløst samarbeid mellom organisasjoner er nå mulig. 

Hvordan bruke Nyby i din organisasjon? 
Nybyfordeg@2X

Nyby for deg

Nå er det enkelt å be om hjelp, og enkelt å bidra. Be om hjelp direkte fra folk som er godkjent av kommunen eller organisasjoner du har tillit til. Bidra som frivillig, som del av arbeidspraksis, eller for lønn. Bidra med det du kan, når du kan. 

Hvordan kan du bruke Nyby? 

Lyst til å prøve Nyby i din organisasjon?
Ta kontakt for en demo der vi vil vise deg hvor enkelt det er å få ting gjort med Nyby.

Få en demo