Mennesker er muligheter

Kan vi løse store samfunnsutfordringer gjennom å organisere oss annerledes? Velkommen til Nyby.

Test6

Morgendagens velferdssamfunn

Alle har noe å bidra med, og alle trenger vi hjelp iblant. Nyby kobler små og store velferdsoppgaver, direkte med de som kan bidra til å løse dem. Nyby kobler mennesker.

Nyby er et enkelt kommunikasjonsverktøy og vi liker å tenke på Nyby som en ny måte å organisere velferdssamfunnet på. 

Nyby Enklerekoordinering

Nyby for organisasjoner

Nye smarte koblinger gir nye muligheter og forløser enormt potensial. Fundamentalt enklere koordinering, mobilisering av flere ressurser og sømløst samarbeid mellom organisasjoner er nå mulig. 

Hvordan bruke Nyby i din organisasjon? 
Nybyfordeg@2X

Nyby for deg

Nå er det enkelt å be om hjelp, og enkelt å bidra. Be om hjelp direkte fra folk som er godkjent av kommunen eller organisasjoner du har tillit til. Bidra som frivillig, som del av arbeidspraksis, eller for lønn. Bidra med det du kan, når du kan. 

Hvordan kan du bruke Nyby?