Mennesker er muligheter

Kan vi løse store samfunnsutfordringer gjennom nye koblinger? Sammen bygger vi morgendagens velferdssamfunn.

Be om demo 
Home 1

Mobiliser nye ressurser

Nyby er verktøyet for organisasjoner som ønsker å koble viktige velferdsoppgaver med tilgjengelige ressurspersoner. Enklere koordinering. Helt nye muligheter.
 1. Integrering

  Inkludering og arbeidsliv

  Alle har noe å bidra med! Direkte koblinger gjør det mulig for flere å bidra, og for flere å delta

  Les mer
 2. Følgetjeneste

  Helse og omsorg

  Direkte koblinger gjør det mulig å løse viktige omsorgsbehov på nye måter med nye ressurser

  Les mer

Noe for din organisasjon? Nyby brukes av kommuner, hjemmetjenester, NAV-kontorer og private selskaper som vil mobilisere nye ressurser til viktige oppgaver.

Få en demo 

Hvorfor Nyby?

Fordi mennesker er muligheter! Det er nå tverrpolitisk enighet om at vi som samfunn må tenke nye modeller for å løse "omsorgskrisen". Samtidig ser vi at ny teknologi og plattformisering gjør det lettere å koble ressurser og behov på nye måter. Se hvordan vi sammen med kommuner, ideelle, private og frivillige organisasjoner har bygget en ny type digital plattform for morgendagens velferdssamfunn.