Mennesker er muligheter

Kan vi løse store samfunnsutfordringer gjennom nye koblinger? Sammen bygger vi morgendagens velferdssamfunn.

Be om demo 
Home 1

Noe for din organisasjon? Nyby brukes av kommuner, hjemmetjenester, NAV-kontorer og private selskaper som vil skape nye muligheter gjennom direkte koblinger mellom mennesker.

Få en demo 

Hvorfor Nyby?

Fordi mennesker er muligheter! Det er nå tverrpolitisk enighet om at vi som samfunn må tenke nye modeller for å løse "omsorgskrisen". Samtidig ser vi at ny teknologi og plattformisering gjør det lettere å koble ressurser og behov på nye måter. Se hvordan vi sammen med kommuner, ideelle, private og frivillige organisasjoner har bygget en ny type digital plattform for morgendagens velferdssamfunn.