Frigjør helseansattes tid og få flere hender til de som trenger det

Helseansatte blir stadig mer presset på tid, og antall oppgaver øker. Nyby gjør det enkelt for helseansatte å dele oppgaver direkte med andre avdelinger og organisasjoner, innen trygge rammer. Slik kan flere bidra og flere få hjelp, samtidig som dyrebar tid kan frigjøres innen helse og omsorg.

Be om demo 
Nyby Helseansatt 6

Over 50 kommuner og organisasjoner bruker Nyby til oppgavedeling

«Potensialet i en slik løsning, og tankene bak, er nesten ubegrenset».
Helse- og omsorgssjef i Tynset kommune, Øystein Kyrre-Johansen

Avlasting av helseansatte

Mange helseansatte bruker tid på oppgaver som andre kunne gjort, eller ser behov hos sine pasienter som de ikke har tid til å løse. Med Nyby-appen på tjenestetelefonen kan deres helseansatte dele oppgaver direkte med ressurspersoner kvalifisert av organisasjoner dere samarbeider med.

Les mer 

Vinn-vinn oppgavedeling

En oppgave for noen kan være en mulighet for andre. Bidra til økt inkludering, redusert ensomhet og skap nye veier inn i arbeidslivet gjennom vinn-vinn partnerskap på tvers av avdelinger og organisasjoner, innen trygge rammer.

La deg inspirere 

Det handler om å tenke på samfunnet på en annen måte. Ikke som “oss og dem”, men som “vi".

Ordfører i Melhus kommune, Jorid Jagtøyen

En omsorgsrevolusjon er i gang

Se hvordan over 50 kommuner og organisasjoner i Norge og Sverige nå organiserer velferdstjenester på ny måte gjennom effektiv og strukturert oppgavedeling. Sammen skaper vi morgendagens velferdssamfunn.

Tynset_Tjønnmosenteret_gruppebilde

Pakket og klart

Gjennom partnerskap med felles formål har vi hjulpet over 50 kommuner og organisasjoner i gang. Med støtte fra løsningsspesialist fra Nyby bygger vi på ferdige maler for alt fra ROS-analyse til beregning av gevinstpotensial, utrullingsplan og prosjektmetodikk.

Få gratis kartlegging