Mennesker er muligheter

Se hvordan kommuner og organisasjoner i Norge og Sverige bruker Nyby til å skape nye muligheter for sine innbyggere, medlemmer og ansatte.

Ta kontakt 
Covid 19 campaigns

Nyby på under tre minutter

Få en lynintroduksjon av Nyby, meldingsplattformen som bringer mennesker sammen og løser viktige velferdstjenester på helt nye måter.

Melhus kommune

Se hvordan Melhus kommune kobler helse og omsorg, NAV, frivillighet, flyktningstjeneste, innbyggere og deltagere på arbeidstrening sammen i Nyby.

Diakonhjemmet sykehus

Se hvordan helsepersonellet på Diakonhjemmet sykehus får avlastning og flere hender til sine mest sårbare pasienter. Filmen er laget av Helsedirektoratet i samarbeid med Pensjonistforbundet.

Tynset kommune

Se Tynset-innbygger Dagrun, helse- og omsorgssjef Øystein og avdelingsleder Hilde fra Tjønnmosenterets langtidsavdeling fortelle om deres erfaring med Nyby.

Eksempler på hva Nyby brukes til

Nyby brukes innen stadig flere områder. Hva er mest relevant i deres organisasjon eller kommune? Se videoen med 10 eksempler på tjenester som organiseres med Nyby i andre kommuner og organisasjoner, og la dere inspirere!

Se alle bruksområdene 

Alle har vi noe å bidra med!

Sett historien om Jan? La det komme både nærmiljøet og vel så mye bidragsyteren selv, til gode!

Staffing 169

Kan Nyby passe for din organisasjon eller kommune?

Få mer informasjon