Mennesker er muligheter

Se hvordan kommuner og organisasjoner i Norge og Sverige bruker Nyby til å skape nye muligheter for sine innbyggere, medlemmer og ansatte.

Ta kontakt 
Covid 19 campaigns

Nyby på under tre minutter

Få en lynintroduksjon av Nyby, meldingsplattformen som bringer mennesker sammen og løser viktige velferdstjenester på helt nye måter.

Johan Hammar Helsingborg Nyby

Helsingborgs stad

Les svenske E-hälsomyndighetens beskrivelse av hvordan Helsingborg kommune har implementert Nyby på kort tid midt i pandemien, nytteeffekter for ulike målgrupper, beslutningsprosesser, intervju med SVT Nyheter med mer.

La deg inspirere av hvordan Helsingborg bruker Nyby 
Gardsarbeidere

Østre Toten kommune

Da både lokalt næringsliv og et stort antall innbyggere hadde behov for rask og trygg bistand, ble Nyby en del av Østre Totens beredskapsplan. Resultatet: Et “selvorganisert NAV”, en sterk økning av frivillige og mer hjelp til de mest sårbare innen helse og omsorg. Les den detaljerte referanseteksten her.

La deg inspirere av hvordan Østre Toten bruker Nyby 

Melhus kommune

Melhus så behov for å tenke nytt rundt organisering av velferd. Spesielt ønsket de å undersøke hvordan innbyggerne med problemer relatert til rus og psykisk helse, enkelt kunne få tilgang til mestringsoppdrag, og slik være ressurser i nærmiljøet. Løsningen ble Nyby, økt inkludering og flere hender til de mest sårbare.

La deg inspirere av hvordan Melhus bruker Nyby 

Diakonhjemmet sykehus

Se hvordan helsepersonellet på Diakonhjemmet sykehus får avlastning og flere hender til sine mest sårbare pasienter. Filmen er laget av Helsedirektoratet i samarbeid med Pensjonistforbundet.

Tynset kommune

Se Tynset-innbygger Dagrun, helse- og omsorgssjef Øystein og avdelingsleder Hilde fra Tjønnmosenterets langtidsavdeling fortelle om deres erfaring med Nyby.

Eksempler på hva Nyby brukes til

Nyby brukes innen stadig flere områder. Hva er mest relevant i deres organisasjon eller kommune? Se videoen med 10 eksempler på tjenester som organiseres med Nyby i andre kommuner og organisasjoner, og la dere inspirere!

Se alle bruksområdene 

Alle har vi noe å bidra med!

Sett historien om Jan? La det komme både nærmiljøet og vel så mye bidragsyteren selv, til gode!

Staffing 169

Kan Nyby passe for din organisasjon eller kommune?

Få mer informasjon