Slik løser Melhus kommune viktige velferdsoppgaver gjennom ressurssamarbeid

Melhus så behov for å tenke nytt rundt organisering av velferd. Spesielt ønsket de å undersøke hvordan innbyggerne med problemer relatert til rus og psykisk helse, enkelt kunne få tilgang til mestringsoppdrag, og slik være ressurser i nærmiljøet. Løsningen ble Nyby, økt inkludering og flere hender til de mest sårbare.

Til dypdykksartikkel 
Melhus_Idrettsveien

Det handler om å tenke på samfunnet på en annen måte. Ikke som «oss» og «dem», men som «vi».

Kommunalsjef for helse og velferd i Melhus kommune, Trude Wikdahl

Se filmen: «Vi har bygget ut stadig mer, for appen gir så mange muligheter».

Se Idrettsveien bofellesskap-beboer Aron Nørstebø, Idrettsveien-leder Marit Leer Øyaas, Idrettsveien-miljøterapeut Erik Kvam Hansen, prosjektleder for velferdsteknologi Heidi Pallin Aaring, kommunalsjef for helse og velferd Trude Wikdahl og NAV-rådgiver Heidi Skorstad fortelle om deres erfaring med Nyby.

Melhus mote

Dypdykk: Nyby i Melhus

Til dypdykksartikkel 

Nyby i ordførerens 17. mai-tale: «Nyby-appen har tatt av».

«Vi har gått fra å tenke "oss og dem", til å tenke "vi"», sier ordfører Jorid Jagtøyen i sin 17. mai-tale (2020), mindre enn ett år etter at de tok Nyby i bruk.

Vi startet relativt smått med Nyby, men vi har stadig bygget ut med flere tjenester og virksomheter, for appen gir så mange muligheter.

Leder for velferdsteknologi i Melhus kommune, Heidi Pallin