Slik løser Melhus kommune viktige velferdsoppgaver gjennom oppgavedeling

Melhus så behov for å tenke nytt rundt organisering av velferd. Spesielt ønsket de å undersøke hvordan innbyggerne med problemer relatert til rus og psykisk helse, enkelt kunne få tilgang til mestringsoppdrag, og slik være ressurser i nærmiljøet. Løsningen ble Nyby, økt inkludering og flere hender til de mest sårbare.

Til dypdykksartikkel 
Melhus_Idrettsveien

Vinn vinn samarbeid

Statsforvalteren i Trøndelag og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester har laget film om hvordan Melhus bruker Nyby til å skape vinn vinn samarbeid.
Se prosjektleder for velferdsteknologi i Melhus kommune, Heidi Pallin Aaring, og enhetsleder i Idrettsveien bofelleskap, Marit Øyås, samt beboere i Idrettsveien bofelleskap, fortelle hvordan de organiserer og gjennomfører frivillig bistand gjennom Nyby.

Se filmen: «Vi har bygget ut stadig mer, for appen gir så mange muligheter».

Se Idrettsveien bofellesskap-beboer Aron Nørstebø, Idrettsveien-leder Marit Leer Øyaas, Idrettsveien-miljøterapeut Erik Kvam Hansen, prosjektleder for velferdsteknologi Heidi Pallin Aaring, kommunalsjef for helse og velferd Trude Wikdahl og NAV-rådgiver Heidi Skorstad fortelle om deres erfaring med Nyby.

melhus-heidi-marit

Webinar: Hør hvordan ressurssamarbeid i Melhus kommune skaper vinn-vinn-situasjoner og styrket velferdstilbud

De fleste kommuner sliter med knapphet på tid og ressurser. Samtidig er det mange som ønsker å bidra! Dette var også tilfellet i Melhus. I webinaret får du høre hvordan det med Nyby har blitt enklere enn noen gang tidligere for kommunen å samarbeide om ressurser.

Til webinar 

Det handler om å tenke på samfunnet på en annen måte. Ikke som «oss» og «dem», men som «vi».

Kommunalsjef for helse og velferd i Melhus kommune, Trude Wikdahl
Melhus mote

Dypdykk: Nyby i Melhus

Til dypdykksartikkel 

Nyby i ordførerens 17. mai-tale: «Nyby-appen har tatt av».

«Vi har gått fra å tenke "oss og dem", til å tenke "vi"», sier ordfører Jorid Jagtøyen i sin 17. mai-tale (2020), mindre enn ett år etter at de tok Nyby i bruk.

Vi startet relativt smått med Nyby, men vi har stadig bygget ut med flere tjenester og virksomheter, for appen gir så mange muligheter.

Leder for velferdsteknologi i Melhus kommune, Heidi Pallin