Kundehistorier

Nyby brukes til å koble mennesker innen alt fra omsorg, helse, arbeidstrening, frivillighet, bemanning, landbruk – til samarbeid mellom ulike aktører, og er et strategisk samhandlingsverktøy i over 50 kommuner i Norge og Sverige.