Velkommen til morgendagens velferdssamfunn i Bamble kommune

Ved å koble helseansatte med mennesker som har anledning til å hjelpe, skaper kommunen vinn-vinn-vinn-situasjoner – som alle tjener på: De som får hjelp, de som får hjelpe, og fagpersonene i kommunen som får mer tid til å hjelpe andre.

Noe av det gøyeste med Nyby er at man får koblet så mange. Å skape et samfunnsnettverk. At f.eks. unge, uføretrygdet fra NAV, er kjemperessurser for andre. (...) Man tør å tenke én kommune!

Anne Stormyr Bergh, prosjektleder for Nyby i Bamble kommune
Situasjonsbilde elever beboer avis2

Velkommen til morgendagens velferdssamfunn i Bamble kommune

Med Nyby har Bamble kommune etablert et samfunnsnettverk med et bredt spekter av ressursgrupper for å hjelpe sine mest sårbare. Kommunens helsepersonell samarbeider bl.a. med studenter, innbyggere på arbeidstrening og trossamfunn for at de skal ha bedre dager på jobb, og for at pleietrengende de har ansvar for skal få "det lille ekstra" i hverdagen.

Nyby gir en ekstrem nytteverdi for ansatte.

Venke Roligheten Reime, avdelingsleder på Krogshavn omsorgssenter