Erfaringsdeling: Nyby for organisering av Praksisplasser - Felleskonferansen for yrkesfag 2021

Se Nina Christin Østgaard, karriereveileder Høyskolen i Kristiania, og Fredrik Gulowsen, gründer i Nyby, snakke om samarbeid med utdanningsinstitusjoner knyttet til praksisplasser på Felleskonferansen for yrkesfag 2021.

Del denne artikkelen