Se hvordan 3 kommuner bruker Nyby til oppgavedeling

En aldrende befolkning gir økt press på våre helseansatte, som ofte gjør oppgaver andre kunne gjort.
Kan vi bli flinkere til å dele oppgavene? Stadig flere kommuner tar i bruk Nyby til oppgavedeling. For å frigjøre helseansattes tid, og få flere hender til de mest sårbare.

Del denne artikkelen