Prosjektleders seks beste råd i endringsprosesser

«Det handler om å tørre og prøve noe nytt. Ikke tenke at “det tar vi senere”. Bare gjøre, gjennomføre, hive seg litt ut i det! Og så finner man ut av veien videre etter hvert som man går.», sier Anne Stormyr Bergh, prosjektleder for Nyby i Bamble kommune. La deg inspirere av hennes seks beste råd om endring av arbeidsmetodikk og implementering av Nyby i kommunen i denne filmen.

Statusmøte_Tynset

1. Forankring i ledelsen og langs hele linjen

«For at vi skal lykkes med Nyby, må det være forankret helt fra toppledelsen i kommunen, og helt ned til den enkelte ressursen. Alle må være med på det, og det må være satt av litt ekstra tid til prosjektet til å begynne med. Og den tida må de ansatte få», sier Stormyr Bergh.

Det er ingen hemmelighet, at å gå fra pilot- til fullskalaprosjekt, er krevende. Og det tar tid, tid man trolig før har brukt på andre ting. Derfor er dette punktet blant de aller viktigste suksessfaktorene, og noe som bør være på plass før man går i gang.

Situasjonsbilde sykepleier tavle2

2. Ulikheter i tempo og arbeidsflyt

«Den viktigste erfaringen jeg gjort som prosjektleder for Nyby, er at man jobber veldig forskjellig i helse, og på ressurssiden i helse. Hvor fort det går, og hvor lang tid man forventer at ting tar, er utfordrende, og må tas med i tidsplanen», fortsetter Stormyr Bergh.

En gjenganger blant samarbeidspartnerne våre i oppstarten, er nettopp dette. Helsepersonell har ofte knapt med tid, samtidig som flere av ressursgruppene (eks. frivillige organisasjoner og frivilligsentraler) har medlemsmøter én gang per måned. Dette påvirker naturlig nok hvor raskt man har mulighet til å komme i gang.

Nyby skjerm2

3. … Derfor lønner det seg å være tidlig ute

«Om jeg hadde hatt kunnskapen jeg sitter med nå, hadde jeg allerede dagen etter jeg takket ja til rollen som prosjektleder for Nyby i kommunen, sendt ut mail til ressursene allerede dagen etterpå. Så de hadde visst at "nå skjer dette", de kunne tatt det opp og pratet om det.

Så, når jeg kontaktet de etter en måned, fortsatt før prosjektet har startet, hadde de fått tenkt gjennom: Er dette noe for oss, eller ikke?», sier Stormyr Bergh.

Melhus mote

4. Faste møtepunkter

Nytten av satte møtepunkter med fast frekvens, er en annen suksessfaktor som går igjen, både i Bamble og hos de andre samarbeidspartnerne våre.

Å møtes fysisk eller på Teams, eksempelvis hver andre uke, er noe mange går for. Der får de ulike partene i prosjektet både et ansikt på hverandre, kan finne ut av mindre og større utfordringer i fellesskap, få høre hva hverandre tenker og hvor de er i løypa.

IMG 20221027 144251 HDR

5. Ressursgrupper som tør å satse

«Jeg tror, for å lykkes med Nyby, at man er avhengig av, ikke bare å ha en kommunal helsetjeneste som tør å satse på noe nytt, som Nyby – man er avhengig av å ha ressursgrupper også, som tør å satse», avslutter Stormyr Bergh.

Skjermbilde 2022 11 18 kl 11 35 37

6. Skape en positiv "snakkis" til endring

Endring er vanskelig, men nødvendig. Vi må endre måten vi jobber på, for å henge med. For deg som leser dette, betyr dette å etablere nye koblinger for å skape mer mer velferd, livskvalitet og glede. Og med en positiv "snakkis" kommer dere faktisk ganske langt.

Les mer