Velkommen til morgendagens velferdssamfunn i Bydel St. Hanshaugen

Se filmen: Helseansatte i Bydel St. Hanshaugen deler oppgaver (eks. følge til lege, praktisk hjelp, sosialt, mosjon) direkte med sitt samfunnsnettverk i Nyby – som består av bl.a. Kirkens Bymisjon, Kreftforeningen, Introprogrammet til NAV, Høyskolen Kristiania og Fontenehuset.

«Det å på en enkel måte kunne koble inn ledige ressurser med bedre tid enn oss som jobber i hjemmetjenesten, er jeg sikker på at bidrar til at brukerne både får det bedre, og er motiverte for å bo lenger hjemme».

Thomas Lystad, prosjektleder for Nyby i Bydel St. Hanshaugen.
Studenter eldre samtale rundt bord

Vinn-vinn-vinn-situasjoner

Ved at helseansatte kan dele oppgaver med ressurser i bydelens samfunnsnettverk, skapes vinn-vinn-vinn-situasjoner som alle tjener på: De som får hjelp, de som får hjelpe, og fagpersonene i bydelen som får mer tid til å hjelpe andre.

Uten Nyby hadde vi ikke fått til dette. Det er et sted studentene kan registrere seg, vi kan se hvem som er registrert, kommunisere med dem og vi ser oppdragene – for å nevne noe. Appen er hele kommunikasjonsplattformen vår i disse fagene.

Nina Christin Østgaard, karriereveileder ved Høyskolen Kristiania

Erfaringsdeling med Bydel St. Hanshaugen på Arendalskonferansen 2021

Se klipp hvor Thomas Lystad fra Bydel St. Hanshaugen og Fredrik Gulowsen fra Nyby dele erfaringer på Arendalskonferansen 2021, "Fremtidens kommuner".

Se samtalen mellom Thomas og Fredrik i sin helhet her.

Nyby-appen er veldig fin ved at den kobler mennesker sammen i reelle situasjoner, det er ikke alltid så lett å skape i en undervisningssammenheng.

Lars Erik Braaum, studieprogramleder ved Høyskolen Kristiania