Få enkel tilgang til meningsfulle mestringsoppgaver

Med Nyby får innbyggerne med utfordringer relatert til rus og psykisk helse enkelt tilgang til mestringsoppdrag – og slik bli ressurser i nærmiljøet.

Ta kontakt 
Melhus_Idrettsveien
DPS Stromme ute web

Nyby som verktøy i DPS-pilotprosjekt på Sørlandet sykehus

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av åtte avdelinger innen klinikk for psykisk helse på Sørlandet sykehus. DPS Østre Agder er pilot for prosjektet "bruk brukeren", hvor praktiske metoder for involvering av tidligere pasienters erfaring og kunnskap i helsetjenesten skal testes ut og følges.

Her bruker de Nyby som et verktøy for å tilby samtaler og andre tiltak med pasienter (eks. følgetjenester), som står på venteliste for behandling.

(Bilde lånt av Sørlandet sykehus.)

Mer fleksibelt enn noen gang

«Aldri har det vært enklere å mobilisere ledige ressurser» er gjentakende tilbakemeldinger fra samarbeidspartnerne våre. Vi kaller det “Det nye medborgerskapet”: de ledige ressurspersonene bidrar når de kan, og trenger aldri å si nei. Det gjør det enklere å bli en del av et ressursnettverk.

I Idrettsveien er Nyby er en viktig del av rapporten, både morgen og ettermiddag: Er det oppdrag som passer? Vi planlegger rett og slett dagen etter Nyby!

Enhetsleder Idrettsveien bofellesskap, Marit Leer Øyaas
Gjor Det Enkelt

Få oppdrag direkte i appen

Like enkelt som SMS kan deres kvalifiserte deltagere svare kun på de oppdragene de har mulighet til å bistå med. Hvert oppdrag er enkeltstående og deres medlemmer forplikter seg ikke til noe fast, som gir stor fleksibilitet og man kan ta ting etter dagsformen. Deres veiledere kan følge med på hvem som tar hvilke oppdrag og følge opp så tett dere mener det er nødvendig.

Tidligere måtte vi jage etter oppdrag, men nå er de lett tilgjengelig og enkle å svare på.

Miljøterapeut Idrettsveien bofellesskap, Erik Kvam Hansen
Full Oversikt

Full oversikt og kontroll over oppdrag

Med Nyby har dere full kontroll: oversikt over rammene som er satt og hva som faktisk skjer. Dere styrer hvilke tjenester som skal organiseres, hvem som skal kunne be om hjelp og hvem som skal kunne bidra.

Samhandlingsverktoy

Bli en del av samfunnsnettverket i deres kommune

Gjennom Nyby får ressursene enkelt tilgang til meningsfulle oppgaver ved at institusjonen er koblet direkte med kommunen eller andre aktører. Dette er ikke verdifullt bare for dere – det bidrar også til å frigjøre helseansattes tid og mer hjelp til de som trenger det mest. Vinn-vinn-vinn kaller vi det.

Vi har en ungdom som har stått utenfor lenge, vært isolert mye hjemme. Han takket ja til å bli med på å kjøre et lass med møbler på dynga. I den forbindelse fortalte han at han tidligere hadde montert litt møbler, så neste gang tok jeg han med på oppdrag for å montere en seng. I dag er han ute i praksis. Det er veldig gøy!

Miljøterapeut hos Frisk Bris i Bamble kommune, Stig Andersen