Slik kommer ungdomsskoleelevene enklere ut i praksis

Gjennom Nyby får elevene enkelt tilgang til trygge og meningsfulle oppdrag direkte fra helsepersonell. Appen letter også lærers oppfølging og kommunikasjon med dem.

Elever beboer

Nyby som verktøy i "Innsats for andre"

«Nyby er en utrolig ressurs for oss lærere å bruke, og vi ser elevene vokser på at de får lov til å ta ansvar og finne oppdrag selv», sier Ingunn Marie Bråten, lærer ved Borgheim ungdomsskole i Færder kommune.

Se hvordan kommunen bruker Nyby som et verktøy i faget "Innsats for andre" på sine ungdomsskoler her.

Det blir mer autentisk, mer ekte. Elevene blir satt i oppdrag som betyr noe, og som faktisk er viktige for de og dem de hjelper.

Ingunn Marie Bråten, lærer ved Borgheim ungdomsskole i Færder kommune
Oppgaver

Få oppdrag direkte i appen

Like enkelt som SMS kan elevene svare kun på de oppdragene de har lyst og mulighet til å bistå med.

Hvert oppdrag er enkeltstående og elevene forplikter seg ikke til noe fast, som gir stor fleksibilitet. Lærer kan følge med på hvem som tar hvilke oppdrag og følge opp så tett dere mener det er nødvendig.

Jeg synes Nyby-appen er veldig enkel å bruke. Det er lett å finne oppdrag, og man trenger ikke å gjøre "alt". Du kan velge det du faktisk synes er gøy!

Selma Linnéa Ehnmark-Mikkelsen, elev ved Borgheim ungdomsskole i Færder kommune
Nyby skjerm2

Full oversikt og kontroll

«Jeg har full oversikt over hva slags oppdrag elevene tar. Appen gjør det enklere for meg å følge opp og kommunisere med elevene», sier Ingunn Marie Bråten, lærer ved Borgheim ungdomsskole i Færder kommune.

I Nyby har læreren oversikt over rammene som er satt og hva som faktisk skjer. I samarbeid med kommunen styrer lærer hvilke oppdrag som skal være tilgjengelige, hvem som skal kunne be om hjelp og hvem som skal kunne bidra.

Elevene kan bidra til det vi har satt som vårt hovedmål, som handler om mer aktivitet for de som bor hjemme og på institusjon. De er helt supre til bl.a. å gå tur, snakke med de eldre og servere middag.

Helena Bisgaard, rådgiver i Færder kommune
Samhandlingsverktoy

Bli en del av samfunnsnettverket i deres kommune

Gjennom Nyby får elevene enkelt tilgang til meningsfulle oppgaver ved at skolen er koblet direkte med kommunen eller andre aktører. Dette er ikke verdifullt bare for elevene dine og deg som lærer – det bidrar også til å frigjøre helseansattes tid og mer hjelp til de som trenger det mest. Vinn-vinn-vinn kaller vi det.

Bli med å bygge morgendagens velferdssamfunn – gjør koordinering av praksis enklere enn noen gang.

Kontakt oss