Pårørende

Visste du at kommunen nå kan gjøre det enkelt for pårørende å få avlastning?

Ta kontakt 
Elev gar tur med eldre 1 videregaende skole

Fra en pårørende til en annen

«Mannen min kunne ikke bodd hjemme, om ikke vi hadde fått hjelp». Se Tynset-innbygger Dagrun fortelle om hvordan Nyby bidrar til at ekteparet fortsatt kan bo under samme tak.

Du maser aldri...

...for det er mer fleksibelt enn noen gang tidligere, å bidra når man kan og med det man har lyst til – slik Inger fra Bydel Ullern forteller her.

Innbygger foresporsel NO 2x 1

Send melding direkte til de som kan bidra

Like enkelt som SMS, kan du som pårørende publisere det aktuelle behovet, som så sendes som en melding direkte til de som kan bidra. Samtlige personer i ressursgruppen som får meldingen er kvalifisert av organisasjoner dere samarbeider med (eks. frivilligsentral, koordinator av arbeidstrening).

Det som er så fint med Nyby er at jeg ikke trenger å si nei, men kun svare ja dersom jeg kan.

Inger Frydendal, frivillig i Bydel Ullern
Parorende kommunikasjon

Er du pårørende til noen på institusjon?

Det kan være tøft å være pårørende, og i en travel hverdag er det ikke alltid like enkelt for helsepersonellet å se eller ta seg tid til dem. Med Nyby kan den pårørende, beboeren selv og de ansatte på sykehjemmet sømløst oversende bilder og meldinger fra hverdagen – og alle ser hvem som sist sendte noe.

Group message NO

Snakk med andre i samme situasjon

Bruk gruppechat-funksjonen til å komme i kontakt med andre i samme situasjon, innenfor trygge rammer.

Arrangementer Produkt

Vær involvert gjennom arrangementskalenderen

Med alle aktiviteter på et sted er det lett å orientere seg. Påmelding og varsling om relevante aktiviteter i appen gjør at det er enkelt for deg som pårørende å delta og huske på det som skjer.

Få en enklere hverdag som pårørende – tips kommunen din i dag.

Kontakt oss