Slik kommer studentene enklere ut i praksis

Gjennom Nyby har studentene tilgang til trygge og meningsfulle oppdrag direkte fra helsepersonell. Hvert oppdrag er enkeltstående og studentene tar kun de som passer deres kalender. Appen letter også lærers oppfølging og kommunikasjon med dem.

Studenter eldre samtale rundt bord

Nyby som verktøy i helserelaterte studieprogram

«Nyby-appen er veldig fin ved at den kobler mennesker sammen i reelle situasjoner, det er ikke alltid så lett å skape i en undervisningssammenheng», sier Lars Erik Braaum, studieprogramleder ved Høyskolen Kristiania.

Se hvordan skolen bruker Nyby som et verktøy i faget "Anvendt folkehelsevitenskap" her.

Sammenlignet med "vanlige" praksiserfaringer, som ofte er mer sted- og tidsbundet, så gjør Nyby det veldig fleksibelt. Appen har muliggjort gjennomføring av oppdrag i en hektisk studiehverdag.

Merete Kolberg Tennfjord, studieprogramleder ved Høyskolen Kristiania
Oppgaver hoyskole

Få oppdrag direkte i appen

Like enkelt som SMS kan studentene svare kun på de oppdragene de har lyst og mulighet til å bistå med.

Hvert oppdrag er enkeltstående og studentene forplikter seg ikke til noe fast, som gir stor fleksibilitet. Lærer kan følge med på hvem som tar hvilke oppdrag og følge opp så tett dere mener det er nødvendig.

Hvis du har brukt Facebook, så er Nyby cirka lik å bruke – bare at sistnevnte tar bedre vare på personvern. Appen er veldig oversiktlig og enkel.

Christine Staum Floen, tidl. student ved Høyskolen Kristiania
Nyby skjerm2

Full oversikt og kontroll

«Uten Nyby hadde vi ikke fått til dette. Det er et sted studentene kan registrere seg, vi kan se hvem som er registrert, kommunisere med dem og vi ser oppdragene – for å nevne noe. Appen er hele kommunikasjonsplattformen vår i disse fagene», sier Nina Christin Østgaard, karriereveileder ved Høyskolen Kristiania.

I Nyby har læreren oversikt over rammene som er satt og hva som faktisk skjer. I samarbeid med kommunen styrer lærer hvilke oppdrag som skal være tilgjengelige, hvem som skal kunne be om hjelp og hvem som skal kunne bidra.

Ofte har brukerne vi legger ut forespørsler for en helserelatert utfordring. Da er det en fordel om de som kommer og hjelper vet noe om området, eller interesserer seg for helse og omsorg.

Thomas Lystad, prosjektleder i Bydel St. Hanshaugen (samarbeider med Høyskolen Kristiania)

Bli med å bygge morgendagens velferdssamfunn – gjør koordinering av praksis enklere enn noen gang.

Kontakt oss