Arbeidstrening

Mennesker er muligheter: Få meningsfulle oppdrag direkte i appen.

Ta kontakt 
Praksisplass
Inkludering Og Arbeid

Få oppdrag direkte i appen

Like enkelt som SMS, publiseres det aktuelle behovet og sendes som en melding direkte til de som kan bidra. Samtlige personer i ressursgruppen som får meldingen, er kvalifisert av organisasjoner dere samarbeider med (eks. videregående skoler, de med aktivitetsplikt hos NAV, koordinator av arbeidstrening).

Mer fleksibelt enn noen gang

«Aldri har det vært enklere å mobilisere ledige hender» er gjentakende tilbakemeldinger fra samarbeidspartnerne våre. Vi kaller det “Det nye medborgerskapet”: de ledige ressurspersonene bidrar når de kan, og trenger aldri å si nei. Det gjør det enklere å bli en del av et frivillignettverk.

Full Oversikt

Full oversikt og kontroll over oppdrag

Med Nyby har dere full kontroll: oversikt over rammene som er satt og hva som faktisk skjer. Dere styrer hvilke tjenester som skal organiseres, hvem som skal kunne be om hjelp og hvem som skal kunne bidra.

Enkelt å koble opp mot mange oppdragsgivere

Gode initiativer stopper ofte opp grunnet kronglete koordinering. Nyby gjør det betraktelig enklere både å samhandle internt i egen organisasjon, men er også en plattform som muliggjør direkte samarbeid med eks. helse og omsorg, NAV og lærere som koordinerer arbeidstrening.

Arrangementer Produkt

Gjør det enkelt å delta med arrangementskalender

Med alle aktiviteter på ett sted er det lett å orientere seg. Påmelding og varsling om relevante aktiviteter (eks. obligatoriske kurs) i appen gjør at det enkelt å delta og huske på det som skjer.

Lederkommunikasjon

God kommunikasjon skaper entusiasme og engasjement, og er en leders kanskje aller viktigste jobb. Samtidig kan det være tidkrevende og slitsomt å følge opp at alle til enhver tid har fått samme informasjon, spesielt på tvers av enheter. Med felles gruppechat slipper dere utfordringen.

Bli med å bygge morgendagens velferdssamfunn – gjør koordinering av praksis enklere enn noen gang.

Kontakt oss