Institusjon

Med Nyby er det ikke bare enklere å spørre om hjelp, men også å bistå selv. Alle har noe å bidra med!

Be om demo 
IMG 0307
Newsletter 1 ny

Send melding direkte til de som kan bidra

Like enkelt som SMS, publiserer de ansatte – med sine arbeidstelefoner – det aktuelle behovet, som så sendes som en melding direkte til de som kan bidra. Samtlige personer i ressursgruppen som får meldingen, er kvalifisert av organisasjoner dere samarbeider med (eks. kommunens frivilligsentral, de som har aktivitetsplikt hos NAV, de som koordinerer arbeidstrening).

«Oppdragene tas på sekundet».

Heidi Pallin Aaring, prosjektleder for velferdsteknologi i Melhus kommune

Få flere frivillige – mer fleksibelt enn noen gang

“Aldri har det vært enklere å mobilisere ledige hender” er gjentakende tilbakemeldinger fra samarbeidspartnerne våre. Vi kaller det “Det nye medborgerskapet”: de ledige ressurspersonene bidrar når de kan, og trenger aldri å si nei. Det gjør det enklere å bli en del av et frivillignettverk.

Det som er så fint med Nyby er at jeg ikke trenger å si nei, men kun svare ja dersom jeg kan.

Inger Frydendal, frivillig i Bydel Ullern
Skjermbilde 2020 01 27 kl 14 34 34

Kraftfullt rekrutteringsverktøy

I Nyby lager du raskt effektive kampanjesider for ulike målgrupper. Disse kan du dele på Facebook, intranett, over e-post eller der du best treffer målgruppen.

Vi håpet å få flere frivillige ...og fikk 17 nye frivillige på 24 timer!

Robert Rinden, leder for Sagene Seniorsenter
Parorende kommunikasjon

Pårørendekommunikasjon

Det kan være tøft å være pårørende, og i en travel hverdag er det ikke alltid like enkelt for helsepersonellet å se eller ta seg tid til dem. Med Nyby kan den pårørende, beboeren selv og de ansatte på sykehjemmet sømløst oversende bilder og meldinger fra hverdagen – og alle ser hvem som sist sendte noe.

La deres institusjon bli en ressurs i nabolaget

Har du sett historien om Jan? Alle har vi noe å bidra med – la det komme både nærmiljøet og vel så mye bidragsyteren selv, til gode!

Arrangementer Produkt

Gjør det enkelt å delta med arrangementskalender

Med alle aktiviteter på et sted er det lett å orientere seg. Påmelding og varsling om relevante aktiviteter (både for beboere, pårørende og ansatte) i appen gjør at det enkelt å delta og huske på det som skjer.

Bli med å bygge morgendagens velferdssamfunn – skap en mer inkluderende institusjon i dag.

Ta kontakt