Institusjon

Få flere hender til de mest sårbare og kommuniser enkelt med pårørende, direkte fra tjenestetelefonen. Se også hvordan deres institusjon kan bli en ressurs i nærmiljøet.

Ta kontakt 
Tynset_Tjønnmosenteret_gruppebilde

Slik bruker Diakonhjemmet sykehus Nyby til organisering av viktige velferdstjenester

Se hvordan helsepersonellet på Diakonhjemmet sykehus får avlastning og flere hender til de mest sårbare. Filmen er laget i samarbeid med Helsedirektoratet og Pensjonistforbundet.

Newsletter 1 ny

Send melding direkte til de som kan bidra

Like enkelt som SMS, publiserer de ansatte – med sine arbeidstelefoner – det aktuelle behovet, som så sendes som en melding direkte til de som kan bidra.

Det som er så fint med Nyby er at jeg ikke trenger å si nei, men kun svare ja dersom jeg kan.

Inger Frydendal, frivillig i Bydel Ullern

Så enkelt er det å få avlastning

Se hvordan hjemmesykepleier i Oslo kommune, Sara, får avlastning og flere hender til viktige velferdsoppgaver gjennom Nyby, og hvordan appen fungerer, i denne filmen (varighet: 1 min.).

Vi håpet å få flere frivillige ...og fikk 17 nye frivillige på 24 timer!

Robert Rinden, leder for Sagene Seniorsenter
Parorende kommunikasjon

Pårørendekommunikasjon

Det kan være tøft å være pårørende, og i en travel hverdag er det ikke alltid like enkelt for helsepersonellet å se eller ta seg tid til dem. Med Nyby kan den pårørende, beboeren selv og de ansatte på sykehjemmet sømløst oversende bilder og meldinger fra hverdagen – og alle ser hvem som sist sendte noe.

Arrangementer Produkt

Gjør det enkelt å delta med arrangementskalender

Med alle aktiviteter på et sted er det lett å orientere seg. Påmelding og varsling om relevante aktiviteter (både for beboere, pårørende og ansatte) i appen gjør at det enkelt å delta og huske på det som skjer.

La deres institusjon bli en ressurs i nabolaget

Mennesker er muligheter: Se hvordan beboere fra Idrettsveien bofelleskap i Melhus kommune bidrar til å løse meningsfulle velferdsoppgaver i sitt nærmiljø!

Samhandlingsverktoy

Bli en del av samfunnsnettverket i deres kommune

Gjennom Nyby får helseansatte frigjort tid slik at de kan gi mer hjelp til dem som trenger det mest, ved at arbeidsplassen deres er koblet direkte med kommunen eller andre aktører. Dette er ikke bare verdifullt for dere og de som får hjelp – det bidrar også til at mennesker i eks. arbeidstrening, introduksjonsprogram, med behov for praksisplass eller som er medlem av en frivillig organisasjon, får enkel tilgang til meningsfulle oppgaver.

Vinn-vinn-vinn kaller vi det.