Gi ungdomsarbeiderne superkrefter

Nå kan ungdomsarbeidere trygt og enkelt få frigjort tid og mer hjelp til de unge som trenger det mest.

Ta kontakt 
Elev med eldre 2
Skanderborg kommune er en af de kommuner

Nyby som verktøy for sårbare unge i Skanderborg kommune

Med Nyby kobler Skanderborg kommune i Danmark den frivillige organisasjonen KFUM sociale arbejde med kommunens tjenester for sårbare unge – med mål om å skape en enklere oppgavedeling mellom offentlige instanser og frivillige ressurser i kommunen. Dette bidrar igjen til økt mestring, utvidet sosialt nettverk og mer helhetlige tjenester for ungdom i sårbare og utsatte livssituasjoner.

Oppgavene som deles er bl.a. transport, hjelp til deltagelse i fritidsaktiviteter, jobb, bolig og økonomi.

Du trenger ikke opplæring for å bruke Nyby.

Sykepleier i Bydel St. Hanshaugen, Sara Boge Stol
Samhandlingsverktoy

Bli en del av samfunnsnettverket i deres kommune

Gjennom Nyby får ungdomsarbeiderne frigjort tid slik at de kan gi mer hjelp til dem som trenger det mest, ved at arbeidsplassen deres er koblet direkte med kommunen eller andre aktører. Dette er ikke bare verdifullt for dere og de som får hjelp – det bidrar også til at mennesker i eks. arbeidstrening, introduksjonsprogram, med behov for praksisplass eller som er medlem av en frivillig organisasjon, får enkel tilgang til meningsfulle oppgaver.

Vinn-vinn-vinn kaller vi det.