Mennesker er muligheter

Nye tider krever nye løsninger. Sammen med kommuner, ideelle og private organisasjoner har vi siden 2015 utviklet en ny type digital plattform som muliggjør morgendagens velferdssamfunn.

Be om demo 
Team Nyby
Ny Lege med ord 08

Avlasting av helsepersonell

I likhet med mye annen velferdsteknologi er Nyby utviklet nettopp for å frigjøre helseansattes tid og å få mer hjelp ut til de mest sårbare. Med korona fikk vi en forsmak på den lenge varslede omsorgskrisen hele Europa vil stå ovenfor i løpet av de neste årene – med økt press på våre helseansatte. Vi synes derfor det er inspirerende at det i 2020 har blitt betydelig flere helseansatte som kan formidle behov for hjelp til ærender, praktisk hjelp, følge til lege, mosjon eller sosiale aktiviteter, direkte til kvalifiserte innbyggere og frivillige på vegne av dem som trenger det, gjennom Nyby-appen på jobbtelefonene sine.

Les mer 

Inkludering og ensomhet

2020 har også for alvor satt ensomhet og utenforskap på dagsordenen. I motsetning til mye annen velferdsteknologi er ikke Nyby et verktøy for å erstatte mennesker, men for å knytte mennesker sammen. Hva er verdien av å føle seg nyttig og verdien av å kunne bidra? Kommuner og organisasjoner gjør det enklere å be om hjelp med Nyby, men også mye enklere å bidra. Vi mener at mennesker er muligheter – se video hvor ordføreren i Melhus snakker om inkludering med Nyby, og la deg inspirere!

La deg inspirere 

I møte med morgendagens omsorgsutfordringer, blir det nødvendig å mobilisere samfunnets samlede omsorgsressurser på nye måter

Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020, Helse- og omsorgsdepartementet

Mennesker er muligheter

Se TED Talk om hvordan vi i sammen med kommuner, ideelle og private organisasjoner har skapt en ny type digital plattform for morgendagens velferdssamfunn, ved å kombinere digital plattformkraft og nordiske velferdsverdier med krav til sikkerhet og juridiske retningslinjer.

Bli med å skape morgendagens velferdssamfunn i dag.

Få gratis kartlegging