Sammen skaper vi morgendagens velferdssamfunn

Nye tider krever nye løsninger. Sammen med kommuner, ideelle og private organisasjoner har vi siden 2015 utviklet en ny type digital plattform som muliggjør morgendagens velferdssamfunn.

Be om demo 
Nyby Team Ute Lowres

I møte med morgendagens omsorgsutfordringer, blir det nødvendig å mobilisere samfunnets samlede omsorgsressurser på nye måter

Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020, Helse- og omsorgsdepartementet

Mennesker er muligheter

Se TED Talk om hvordan vi i sammen med kommuner, ideelle og private organisasjoner har skapt en ny type digital plattform for morgendagens velferdssamfunn, ved å kombinere digital plattformkraft og nordiske velferdsverdier med krav til sikkerhet og juridiske retningslinjer.

Bli med å skape morgendagens velferdssamfunn i dag.

Få gratis kartlegging