Om Nyby

Nyby er en ny type digital plattform som gjør det mulig å koble folk som har behov for noe med noen som faktisk kan bidra - enkelt, trygt og med mindre koordinering. Vi bygger morgendagens velferdssamfunn!

Trygtogsikkert

Digital plattformkraft

Digital plattformkraft kombinert med den nordiske modellen muliggjør et fortsatt regulert arbeidsliv, finansiering av velferd gjennom fellesskapet og politisk regulert velferdsproduksjon.

Nyby Team Ute Lowres

Menneskene i Nyby

Nyby AS består av 14 erfarne og særdeles engasjerte gründere, forretningsutviklere, teknologer, designere og testere som jobber for å få til flest mulig menneskemøter ved hjelp av Nyby. Sammen med en rekke utviklingspartnere fra offentlig, ideell, frivillig og privat sektor har vi jobbet intenst med å utvikle Nyby og ser nå resultatene det gir å tenke nytt om måten vi samarbeider på.

Lurer du på noe eller har du noe på hjertet?
Kontakt oss så skal vi hjelpe deg:)

Kontakt