Vi bygger morgendagens velferdssamfunn

Sammen med en rekke utviklingspartnere fra offentlig, ideell, frivillig og privat sektor har vi jobbet intenst med å utvikle Nyby. Vi åpner nå for flere kommuner og organisasjoner.

Norske velferdsverdier i en digital verden

Sammen bygger vi et robust velferdssamfunn for fremtiden. Nyby kombinerer det beste fra den tradisjonelle landsbyen, med det beste fra den nordiske velferdsmodellen.

Vi har etterhvert blitt et voksent selskap. Det betyr at vi har gode interne systemer og strukturer på plass. Disse er designet for å utvikle de som jobber hos oss til å bli de beste innen sine disipliner. Dette gjør at vi konkurrerer i toppsjiktet om tilliten fra de modigste selskapene i Norden som trenger hjelp til sin digitale fornying. Vi kan tilby:

Trygtogsikkert

Digital plattformkraft

Digital plattformkraft kombinert med den nordiske modellen muliggjør et fortsatt regulert arbeidsliv, finansiering av velferd gjennom fellesskapet og politisk regulert velferdsproduksjon.

Lurer du på noe eller har du noe på hjertet?
Kontakt oss så skal vi hjelpe deg:)

Kontakt 

Menneskene i Nyby

Sammen med en rekke utviklingspartnere fra offentlig, ideell og frivillig og privat sektor har vi jobbet intenst med å utvikle Nyby.