Slik får ansatte ved Diakonhjemmet avlastning og flere hender til sine mest sårbare pasienter

Med Nyby ber ansatte ved Diakonhjemmet sykehus om hjelp fra ledige ressurser til å bistå pasientene med praktiske eller sosiale oppgaver de ikke selv har mulighet til å utføre – og får mer tid til det helsefaglige som pasientene har behov for.

Diakonhjemmet a norwegian hospital

Det er nesten uendelig med behov for menneskelig kontakt for pasientene.

Torgny Hellesvik Ringstad, assisterende enhetsleder ved Diakonhjemmet

Se filmen: Slik bruker Diakonhjemmet sykehus Nyby til organisering av viktige velferdstjenester

Sykehushverdagen er hektisk og det er alltid behov for at noen kan stille opp og være med pasientene.

Torgny Hellesvik Ringstad, assisterende enhetsleder ved Diakonhjemmet