Forløs potensialet i din organisasjon

Nye smarte koblinger gir nye muligheter og forløser enormt potensial. Økt selvorganisering, mobilisering av flere ressurser og sømløst samarbeid mellom organisasjoner er nå mulig.

Få en demo 
Nyby Enklerekoordinering2

Dette kan du bruke Nyby til

Flere koblinger, enklere koordinering.

Onsk Noe

Gjør det enkelt og
trygt å be om hjelp

Med Nyby kan du gjøre det enkelt for dine medlemmer, brukere eller kunder å ønske seg hjelp, direkte fra de som faktisk kan bidra.

Administrator i din organisasjon kan styre hvem som skal få be om hva, og hvem som skal kunne bidra med hva. Slik blir det sikkert som i dag, men betydelig enklere.

Bidra

Gjør det enkelt å bidra

Med Nyby kan du gjøre det enkelt for dine medlemmer, ansatte eller brukere å bidra med det de kan, når de kan. Avtaler inngås direkte med den som har behovet, like enkelt som å sende SMS.

Administrator i din organisasjon godkjenner hvem som skal se hvilke ønsker, slik at det blir sikkert som i dag.

Enklerekoordinering

Betydelig enklere koordinering

Som administrator kan du med Nyby styre hvem som skal kunne be om hva, og hvem som skal kunne bidra med hva. Slik blir det sikkert som i dag.

Du kan legge til rette for direkte koblinger internt i din organisasjon, og direkte koblinger mellom de med behov, og godkjente ressurspersoner i organisasjoner du samarbeider med.

  • Trygt Blue2X

    Samme sikkerhet som i dag

    Med Nyby kan dere beholde deres eksisterende godkjenningsprosesser av ressurspersoner som i dag, feks gjennom intervju. Samme gjelder eventuelle vedtaksprosesser og eventuelt samarbeid med andre organisasjoner.

  • Merkevare Blue2X

    Ta med din merkevare i Nyby

    Nyby er et verktøy for din organisasjon, og det er din merkevare som skaper tillit hos dine medlemmer, kunder, brukere eller ansatte - også i Nyby. Dine kvalitetskrav, din forretningskultur, dine medlemmer - nå med digital plattformkraft.

Noe for din organisasjon? Nyby brukes av kommuner, hjemmetjenester, NAV-kontorer og private selskaper som vil skape nye muligheter gjennom direkte koblinger mellom mennesker.

Få en demo