Sikkerhet og kvalifisering av ressurspersoner

Nyby anbefaler alle kommuner og organisasjoner som bruker plattformen å sette sikkerheten først ved å kvalifisere samtlige ressurspersoner som vil bidra.

Ta kontakt 
Kvalifisering_intervju_illustrasjon

Oppdag kraften av direkte koblinger

 • Easy to ask for help step1

  Enkelt å be om hjelp

  For deres ansatte, innbyggere, medlemmer og samarbeidspartnere

 • Step 3 2

  Enkelt å bidra

  Oppdrag rett i appen til deres samarbeidspartnere og godkjente ressurspersoner

 • Secure step3

  Sikkert og trygt

  Tilpasset arbeidsrutiner og godkjenningskrav i deres organisasjon

Nyby er laget slik at helsepersonell kan koble de som trenger hjelp direkte med kvalifiserte ressurspersoner fra eks. frivilligsentral, NAV eller arbeidstrening. Partene kan så snakke sammen og lage avtaler rundt behov som legges ut.

 • 1 5 2x

  Enkelt å be om hjelp

  For kommunen, innbyggere og deres ansatte i karantene.

 • 2 4 2x

  Enkelt å bidra

  For dine ansatte som ønsker å bidra, fleksibelt og effektivt gjennom appen Nyby.

Your logo 2x

Velg en passende kvalifiseringsmetode

Det er flere måter å kvalifisere på, og grad av kvalifisering kan vektes opp mot type oppgave. Her er eksempler på noen kvalifiseringmetoder:

- Gjennom telefon/video

- Referansesjekk (bruk eks. Facebook for å se om dere har felles kjente)

- Egenerklæring

- Digital signering med ID-sjekk

- Oppmøte, intervju og politiattest

La partnere kvalifisere sine medlemmer

Koble dere gjerne opp mot andre grupper som kan bidra med kvalifisering. Eks.: en arbeidsplass har kanskje ressurser som vil bidra, og HR-ansvarlig eller daglig leder kan gå god for sine ansatte, slik at mange kvalifiseres samtidig. Andre grupperinger er Røde Kors, Kirkens Bymisjon, kommunens frivilligsentral og NAV.

Shutterstock 730316962

Fravær av kvalifisering må kommuniseres tydelig

Noen velger allikevel å ha åpne grupper hvor alle innbyggere kan be om hjelp og bidra uten forhåndskvalifisering. Det er kommunens/organisasjonens eget valg – dere må balansere hensynet til sikkerhet opp mot arbeidet med kvalifisering. Ønsker dere å åpne opp for at alle skal kunne bidra uavhengig av kvalifisering, er det viktig at dette kommuniseres tydelig i hver enkelt kanal.

Inger_følge_eldre_mann2

Hva skiller Nyby fra eks. Facebook?

En viktig forskjell på nabohjelpsgrupper på Facebook og Nyby, er at i Nyby går alle forespørsler direkte til kvalifiserte frivillige – og kun det. Vanlige innbyggere i gruppen ser ikke hverandres forespørsler. Med Nyby skaper kommunen en trygg ramme rundt de som trenger hjelp og de som kan bidra.

Mer informasjon

Klikk her for å lese erfaringsdeling mellom kommuner.

Klikk her for å lese ofte stilte spørsmål.