Erfaringsdeling på tvers av kommuner

Erfaringer vi mottar fra kommunene som benytter seg av Nyby. Oppdateres løpende, sjekk derfor innom jevnlig for å se om din kommune kan lære noe av andre kommuner.

Nyby erfaringer
Nyby ebook koronabedreskap 01 Hubspot

E-bok: Koronaberedskap

Slik kan dere mobilisere innbyggere og avlaste helsepersonell: Erfaringer og tiltak fra norske kommuner og institusjoner under forrige smitteutbrudd.

Last ned e-bok 
Korona Nyby Østre Toten Erfaringsdeling

Østre Toten kommune

Østre Toten bruker Nyby til blant annet å:
- Rekruttere og koordinere frivillige som kan hjelpe utsatte grupper i kommunen
- Rekruttere og koordinere helsepersonell til kritisk støtte i en tid med høy pågang
- Rekruttere betalt arbeidskraft til bøndene i kommunen, i mangel på utenlandsk arbeidskraft

Les videre her 
Skjermbilde 2020 03 23 kl 15 29 47

Nyby en del av kommunens strategi

For å ha de beste forutsetningene for å lykkes med implementeringen av et nytt verktøy, kan det være klokt å forankre bruk av Nyby i kommunens strategi.

Se eksempel på strategi for bruk av frivillighet i Hemsedal kommune i forbindelse med Covid-19, og hvordan Nyby brukes i denne sammenhengen.

Slik informerer Malvik kommune sine innbyggere om Nyby.

Skjermbilde 2020 03 24 kl 15 21 16

Erklæring ved frivillig arbeid

Larvik kommune har laget en effektiv, digital signering for de frivillige hvor de registrerer hvem de er/personopplysninger, aksepterer taushetserklæring m.m.

Kommunen skriver: «Denne linken mottar frivillige som har registrert seg i appen etter en telefonsamtale med de trivelige damene i de Norske Kvinners Sanitetsforening i Larvik. Vi henter ut filer fra skjemaet som igjen gir godkjenning i appen».

Skjermbilde 2020 03 23 kl 15 40 32

Taushetserklæring

Flere kommuner ønsker at de frivillige signerer taushetserklæring. Skjemaet sendes på melding til de som har registrert seg. Se hvordan Flekkefjord kommune gjør det (egentlig en webside, kun eksportert til PDF for å bli brukt som eksempel) eller hvordan Helsingborg frivilligsentral gjør det i Sverige.

Shutterstock 730316962

Hvordan gjøre det med betaling når noen handler for andre?

Hemsedal deler hvordan de gjør dette i praksis:

«Hemsedal har laget en gruppe «Bestill matvarer» hvor butikkene legger seg inn (apoteket har egen bestilling på egne nettsider), hvor innbyggere kan ta direkte kontakt med butikkene. Butikken som tar oppdraget går inn i privat melding med personen som trenger hjelp. Kan ikke butikken kjøre ut selv, legger butikken ut en forespørsel i kanalen «Be om hjelp til utkjøring fra innbygger» (dagligvare og apotek i Hemsedal). Frivillig kommer og henter ferdige poser, kjører ut, ringer på og går. Butikkene ordner med betaling av varer via vipps eller annen måte. Funker superbra».

Skjermbilde_Frøya_smittevern

Smittevern for frivillige

Som frivillig er det under koronautbruddet spesielt viktig å tenke på smittevern. Frøya kommune informerer godt om dette på sin frivilligside i Nyby-appen:

«...Norsk Folkehjelp har utviklet og lansert et åpent e-læringskurs i smittevern. Kurset er kommet raskt på plass for å øke sikkerheten for frivillige som nå er i innsats over hele landet. Dette kurset er for å øke sikkerheten til deg som er frivillig. Gå inn på lenken for mer informasjon og for å ta e-kurset. https://www.folkehjelp.no/Nyhe...»

Maria_Tynset

Endringsledelse og drivkraft med Nyby-agent

For å sikre vellykket implementering og aktiv bruk av Nyby, kan det være lurt å tildele én ressurs rollen som "Nyby-agent". Denne personen er ansvarlig for å drive prosjektet fremover; opplæring og sparring, forankring langs linjen og å sette faste møtepunkter. Alt i tett dialog med sin Nyby-kontakt.

Les mer 
Sykepleier_Sara_beboer

Mest sett i Nyby i det siste

Kommunene bruker Nyby til mange forskjellige oppdrag. De som oftest går igjen, er:
- Rekruttering av helsepersonell
- Bemanning
- Ærender (medisiner på apotek, handle mat)
- Praktisk hjelp (tømme søppel, barnepass)
- Bistå hjelpemiddelsentralen med utkjøring av utstyr
- Pårørendekommunikasjon

Noe for din kommune?

Hurtigimplementering