Hurtigimplementering

Vi tilbyr to ulike løp for å hjelpe dere med å komme i gang med Nyby: Hurtigimplementering og og en lenger prosess kalt 21-dagersplanen. For at førstnevnte skal være det rette valget for dere, har dere allerede gjort dere opp noen tanker om hvordan dere ønsker å bruke Nyby (eks. hvem dere vil koble) og generelt er noe mer selvhjulpne underveis i implementeringsprosessen.

Lovisenberg bilde1
Video call get started

1. Få hjelp av oss til oppsett

Vi sender dere materiale i forkant og tar resten på video, slik at dere kan gå fra dagens koordinering til direkte koblinger innen trygge rammer.

2. Mobiliser og kvalifiser ansatte og innbyggere

Se hvordan dere kan skape rettede rekrutteringskampanjer for deres konkrete behov i Nyby på minutter, og hvordan dere godkjenner de ulike ressurspersonene. Dere kan styre hvem som skal godkjennes for hva, slik at det blir trygt og sikkert.

3. Muliggjør selvorganisering med direkte koblinger

Like enkelt som å sende en SMS, kan dine ansatte eller innbyggere be om hjelp fra ressurser dere har rekruttert og kvalifisert – eller besvare en forespørsel i Nyby. Se videoen eller prøv selv!

4. Dere kan kan etablere samarbeid i supernettverk

Se hvordan dere kan koble opp for samarbeid på tvers av avdelinger, og på tvers av organisasjoner med Nyby. For involvering av innbyggere, andre organisasjoner egne ansatte.

Full Oversikt

5. Full oversikt og kontroll over oppdrag

Med Nyby har dere full kontroll: oversikt over medlemmer, premissene som er satt og hva som faktisk skjer. Dere styrer hvilke tjenester som skal organiseres, hvem som skal kunne be om hjelp og hvem som skal kunne bidra. Dere kan selvfølgelig kommunisere sømløst med hele grupper og en-til-en.

Kontakt oss i dag

Fyll ut skjemaet under, og vi vil ta kontakt så raskt vi kan!

  • Nyby er skreddersydd for samhandling mellom ansatte i kommunen, innbyggere og frivillige, ideelle og private aktører
  • Nyby er i mange kommuner allerede godkjent på helsepersonells LMP-er og tjenestetelefoner
  • All bruk er i henhold til GDPR og all data tilhører kommunen
  • Nyby er skreddersydd for at kvalifiserte ressurspersoner får rett oppgave
Sjekk feltet
Sjekk feltet
Sjekk feltet
Sjekk feltet
Sjekk feltet
Sjekk feltet

  • Nyby er skreddersydd for samhandling mellom ansatte i kommunen, innbyggere og frivillige, ideelle og private aktører
  • Nyby er i mange kommuner allerede godkjent på helsepersonells LMP-er og tjenestetelefoner
  • All bruk er i henhold til GDPR og all data tilhører kommunen
  • Nyby er skreddersydd for at kvalifiserte ressurspersoner får rett oppgave

Forankring i ledelsen er avgjørende

Suksesskriterier for å lykkes med Nyby: Se avdelingsdirektør for mestring og helse i Bydel St. Hanshaugen, Solveig Thuseth-Berg, snakke om viktigheten av strukturert implementering, langsiktig horisont og forankring i ledelsen.

Maria_Tynset

Endringsledelse og drivkraft med Nyby-agent

For å sikre vellykket implementering og aktiv bruk av Nyby, kan det være lurt å tildele én ressurs rollen som "Nyby-agent". Denne personen er ansvarlig for å drive prosjektet fremover; opplæring og sparring, forankring langs linjen og å sette faste møtepunkter. Alt i tett dialog med sin Nyby-kontakt.

Les mer 
Workshop

21-dagersplanen

Like viktig som den digitale plattformen Nyby, er metodikken for hvordan å komme i gang med endringen. 21-dagersplanen, inspirert av KS gevinstrealiseringsplan og erfaringer fra våre første 50 første samarbeidspartnere, hjelper dere godt på vei!

Les mer