Lokale samarbeidsnettverk for oppgavedeling, arrangementer og kommunikasjon.

Vi hjelper sykehus, kommuner og organisasjoner med å skreddersy lokale samarbeidsnettverk for å øke velferd, glede og livskvalitet.

Kontakt oss 
Nyby people

Over 50 kommuner og organisasjoner bruker Nyby til å samarbeide på helt nye måter.

«Potensialet i en slik løsning er nesten ubegrenset».
Helse- og omsorgssjef i Tynset kommune, Øystein Kyrre-Johansen

Helseansatte: Frigjør tid, og få mer hjelp til de som trenger det mest

Helseansatte blir stadig mer presset på tid, men må allikevel ofte gjøre oppgaver som andre kunne gjort. Nyby gjør det mulig for helseansatte å dele utvalgte oppgaver med andre avdelinger og organisasjoner på en trygg måte - rett fra tjenestetelefon.

Les mer 

Organisasjoner: Få tilgang til meningsfulle oppgaver gjennom samarbeid

Gjennom Nyby er det enklere enn noen gang tidligere å få tilgang til meningsfulle oppgaver gjennom direkte kobling med kommunen eller andre aktører - enten man organiserer arbeidstrening, introduksjonsprogram, praksisplass eller en frivillig organisasjon.

La deg inspirere 

Det handler om å tenke på samfunnet på en annen måte. Ikke som “oss og dem”, men som “vi".

Ordfører i Melhus kommune, Jorid Jagtøyen

Sammen skaper vi morgendagens velferdssamfunn

Ved å bli flinkere til å dele på oppgavene kan vi frigjøre helseansattes tid, og få mer hjelp til de som trenger det mest. Samtidig kan vi også bidra også til økt inkludering, redusert ensomhet og lavterskel vei inn i arbeidslivet. Sammen skaper vi morgendagens velferdssamfunn!