Østre Toten Kommune

Østre Toten tok i bruk Nyby og andre digitale verktøy for å rekruttere og koordinere ledige ressurser i kampen mot koronaviruset. Dette er en oppsummering av kommunens erfaringer:

[Dette er] ment som erfaringsutveksling, en oppsummering av det vi i Østre Toten kommune har gjort/driver med siden fredag 13.3.2020 kl 20:00 ifm koronakrisen. Håper det hjelper andre kommuner!

- André Alves, Østre Toten Kommune

Lenke til original melding

Vi har implementert:

NyBy:

  • For Å registrere og håndtere innbyggere med behov for bistand (grunnet isolasjon osv), «vanlige» frivillige (som bistår innbyggere med kjøp av dagligvarer, medisiner etc) og helsefrivillige (som skal hjelpe til med vårt helsevesen). NyBy er godkjent for/ivaretar/respekterer GDPR, LMPer etc. Dette bidro stort til et kjempestort engasjement blant totningene: vi har fått registrert pt 277 «vanlige» frivillige, 146 helsefrivillige og 150 innbyggere som trenger hjelp. Disse tallene endrer seg hver eneste timen…

  • Å bekjempe arbeidsledigheten som nå vokser og samtidig hjelpe bøndene på Toten med våronna (husk at de ikke lenger får tak i utenlandsk arbeidskraft – de får ikke lov til å komme inn til Norge) mens vi samtidig sørger for noe helt kritisk i disse krisetider (mat til folk). Via NyBy har vi lansert en slags «selvorganisert NAV». Arbeidsledige (og ellers hvem som helst egentlig) melder seg på «landbrukets ressurspool». Bøndene annonserer der, via NyBy, forskjellige betalte arbeidsoppgaver som medlemmene i«landbrukets ressurspool» kan velge å ta (hvis de vil..). Bonden kan da inngå en avtale med vedkommende og… that’s it. Arbeidskraft tilgjengelig og i boks!

Kura.no:

  • Som kommunikasjonsverktøy med familiene. Det at de ikke får besøke beboerne på institusjonene legger stort press på kommunikasjonsbehov. Dette har hjulpet oss betydelig med å unngå «unødvendige» telefonsamtaler. Ikke noe anskaffelse: vi brukte Kura fra før i andre institusjoner og utrulling av det har ikke utløst nye kostnader. Gjennom dette, tar det å informere alle pårørende omtrent 1 minutt (felles melding til alle 2x om dagen).

Whereby.com:

  • Som videosamtaleløsning til beboerne på institusjonene. Ikke noe anskaffelse. Verktøy er gratis. Vi avtaler tidspunkt for videosamtale gjennom Kura.no med familien og når tiden kommer gjennomføres samtalen i Whereby.com. Vi gjenbruker de gamle nettbrett hvor Whereby APP’en er forhåndsinstallert og ferdig innlogget. Dette er lettvint til de ansatte som hjelper til å sette opp videosamtale.

Confrere:

  • Som sikker videokonsultasjonsverktøy. Verktøyet er forhåndsgodkjent av Norsk Helsenett og oppfyller alle kravene ift Normen, GDPR, sikkerhet/kryptering osv. Verktøyet er gratis i 30 dager (all funksjonalitet er tilgjengelig). Etter det blir det en form for leieavtale som skal koste kr 500/ansatt/mnd. Det holder i massevis under kr 100 000 som er grensen for direkte anskaffelser i anskaffelsesreglement. Viktig for å kunne opprettholde tjenester som Psykisk Helse og Rus, Rask Psykisk Helsehjelp, helsestasjon osv i gang. Videre fungerer dette også som stor avlastning til hjemmetjenesten. Eks: en helsefagarbeider som er hjemme hos en hjemmeboende og plutselig trenger veiledning/ «medisinsk hjelp» fra noen som jobber på Labo omsorgssenter for eksempel. Da kan for eksempel en kreftsykepleier hjelpe til fra Labo slik at den helsefagarbeider kan løse problemet der og da og med det unngår vi et annet hjemmebesøk (av noen som er mer kvalifisert). I eksempelet skulle kreftsykepleieren bruke en PC og en webbrowser (internet explorer eller google chrome). Helsefagarbeideren skulle bare trenge mobildekning og sin smartphone. Det trengs ikke spesielle APP’er eller andre installasjoner.

I samarbeid med Hepro, driver jeg nå med implementering av:

  • Hepro Respons (velferdsteknologiplattform)
  • Digitalt tilsyn med RoomMate teknologi
  • Digitalt tilsyn med Hepro teknologi
  • Avstandsoppfølging med Komp Pro teknologi

Alt dette her har vi fått på plass i løpet av 7 dager. Beslutningene ble tatt med bakgrunn i de gevinstene som skulle oppnås: hindre en opplevelse av «kaos», «frykt», «panikk» og alt som kan tenkes i den spesiell situasjon vi er inne i. Det synes vi ble oppnådd. Situasjonen er uten tvil kritisk (under kontroll er den også), og innsatsen på felles kommunikasjonsløsninger som kunne dekke mange sine behov synes jeg var korrekt og ga oss gode resultater. Vi greide å håndtere innbyggere sine behov og forventninger og å skape en «sikkerhetsfølelse». Det er viktig! Etterpå begynte vi å fokusere på helsevesenet med de videokonsultasjonene (confrere.no). Plutselig meldte det seg et arbeidskraftbehov samt en mer synlig og voksende arbeidsledighet (og dette i et område som er kritisk: mat). Dette løste vi på et par timer gjennom en (veldig) kreativ bruk av NyBy. Selvorganisering mellom bøndene og folk som gjerne vil ta på seg de betalte oppgavene bøndene har å tilby (by the way: det er, as we speak, 328 som meldte seg inn i vår «Landbrukets ressurspool»!!! Og dette siden i går!!)

Vi holder nå på med Hepro og innføring av teknologi som virkelig avlaster helseapparat vårt

Hver for seg, betyr disse forskjellige teknologier vi kjøper fra Hepro kanskje ikke så mye. Men alt sammen, begynner det å «likne på noe» og kan representere et stort løft i en presset hverdag i helsevesenet vårt. Alt sammen gir dette oss en fleksibilitet til å kunne tilpasse utfra den enkelte bruker sine behov. (roommate, hepro digitalt tilsyn, komp pro). RoomMate er et kjent verktøy vi bruker fra før med stor sikkerhet og stabilitet i bruk (vi utvider bruken av den). Det at forskjellige «arbeidsgrupper» (vanlige frivillige, helsefrivillige, helseansatte og andre kommunale ansatte) kan kombineres gjennom en plattform/app døgnet rundt med forskjellige roller/oppgaver utfra kompetanse og behov gir helseapparatet vårt en fleksibilitet de ikke har i dag. Eks man kan sitte på Labo omsorgssenter og ta digitale tilsyn, betjene pårørendetelefon, helsefaglig bistand til kollegaer som beslutningsstøtte, etc.

Denne eposten oppsummerer jobben vi har gjort i Østre Toten samt teknologisk «verktøykasse» vi pt benytter oss av i den krevende koronasituasjon.

Vi som jobber til daglig med digital transformasjon har en viktig rolle å spille! Sammen! Ring om du lurer på noe/jeg kan bistå med noe.

- André Alves, Østre Toten Kommune

Merk: Dette er status for Østre Toten Kommune 21. mars 2020, kl. 16:30 og ting endrer seg fortløpende. For å få oppdatert informasjon kan du kontakte

André Alves i Østre Toten Kommune:
andre.alves@ostre-toten.kommune.no
+47 41 47 57 29