Djupdyk: Koronautbrott ledde till "omsorgsdigitalisering" i rakethastighet i Østre Toten

- Vi ville förhindra upplevelsen av kaos och rädsla, säger projektledare i Østre Toten kommun, André Alves. När pandemin också var ett faktum i Norge och ett stort antal invånare behövde snabb och säker hjälp blev Nyby en del av beredskapsplanen. Resultatet? En "självorganiserad NAV", en stark ökning av volontärer och mer hjälp för de mest utsatta inom hälsa och vård.

Covid 19 campaigns

Østre Toten är bland de kommuner i landet som har den största produktionen av grönsaker i det fria. Med våren som är nära förestående och inga utländska säsongsarbetare kan bidra, var bönderna oroliga. Samtidigt var många tvillingar avskedade och hade ledig kapacitet. Den enda utmaningen var att Nav upplevde stort tryck och inte kunde ta bort allt. Lösningen var Nyby, som etablerades som en kontaktpunkt mellan arbetslösa och arbetsbehov. På fyra dagar hade 450 invånare frivilligt hjälpt.

- Med en ”självorganiserad NAV” kan kvalificerade resurser med tillgänglig kapacitet registreras i resurspoolen, där t.ex. jordbrukarna lägger ut olika betalda arbetsuppgifter. Parterna träffar sedan ett avtal, och det är det! (projektledare i Østre Toten kommun, André Alves)

Det var så de började

Så snart koronalarmet på allvar gick började kommunen kartlägga behov, dess befintliga digitala verktygslåda och vad de saknade för att kunna erbjuda sina invånare en så smidig vardag som möjligt under den väntade tiden. Nyby var bland de lösningar som implementerades från början.
  • Hade vi varit i normal drift hade vi naturligtvis spenderat mer tid på behovskartläggning, men det fanns ingen tid förrän då. Ändå tror jag och hoppas att vi träffade de verktyg vi bestämde oss för och att de tillgodoser invånarnas behov. Aktiviteten som omedelbart uppstod i Nyby och som bara har fortsatt, indikerar att lösningen var ett viktigt och korrekt val, säger Alves.

Pandemin har gett kommunen en smakprov på vad som är möjligt att uppnå på kort tid.

  • Utan koronautbrottet finns det flera saker som vi hade lagt ett femårsperspektiv på, som nu har gjorts på två månader! Vi har förmodligen större möjligheter än vi tror. Men implementering av teknik kräver god förankring och uppföljning. Vi måste justera om och tänka på ett annat sätt, för personalresurser kommer att vara en brist i framtiden, säger borgmästare i Østre Toten kommun, Bror Helgestad.

Samarbetet med Nyby började med inlämnande av nödvändigt stödmaterial innan parterna tillsammans i ett videomöte undersökte medborgarnas behov, potentiella resurser, rekrytering och kvalificering av dessa. Strax därefter slutfördes träningen med en superanvändare. Implementeringen gick mycket effektivt och på några dagar var tvillingarna redo att skapa magi med Nyby.

  • Nyby har gjort ett fantastiskt jobb och vi har fått en bra start. Men det är också viktigt att vi nu arbetar systematiskt för att människor ska använda verktyget i kommunen. Vi i kommunen måste också se till att vi använder verktyget korrekt, så att vi får rätt kompetens vid rätt tid och plats. Det går inte av sig själv, säger borgmästaren i Toten.
Vi upplevde omedelbart en enorm tillströmning av människor som ville registrera sig som volontärer. 175 nya resurser på en dag (ledare för kulturenheten i Østre Toten kommun, Kjersti Krageberg).

Østre Totens umiddelbare behov under pandemien

  • Registrera och hantera invånare som behöver hjälp (på grund av isolering etc.)
  • Rekrytering och kvalifikation av volontärer (hjälper invånare att köpa mat, läkemedel etc.)
  • Bemanning / rekrytering av hälsopersonal
  • Utöver den tidigare nämnda "NAV" har Nyby varit ett värdefullt verktyg för att hjälpa våra mest utsatta medborgare med inköp av läkemedel, dagligvaror, telefonkontakter etc. och för rekrytering av hälsopersonal. Det senare för att få en översikt över tillgängliga resurser som kan bidra där det behövs ytterligare personal. Vi har också stora ambitioner med lösningen framöver och planerar också att använda den som ett strategiskt verktyg inom hälsa och vård, avslutar Alves.

En digital plattform för resursamarbete

Nyby är inspirerad av delningsekonomins enorma kraft och är en plattform för resursamarbete utvecklat för och med kommuner och organisationer som vill lösa viktiga uppgifter tillsammans med anställda och invånare. Lösningen var således mitt i ingenstans för Østre Toten.

Nyby arbetar för att kvalificerade resurspersoner ska få tillgång till relevanta uppdrag och komma i direktkontakt med dem som behöver hjälp. Det är flexibelt att bidra: Resurspersonerna går bara i dialog där de ser att de har möjlighet att hjälpa och inte behöver säga nej till någon. De som behöver hjälp behöver inte lägga ut uppdraget själva utan kan få hjälp från vårdpersonal, anhöriga eller liknande. Det är kommunen själv som bestämmer vad de vill använda Nyby för, vilken typ av tjänster som ska organiseras och vem som är kvalificerad att bidra. Nyby kan bl.a. används också för:

  • Resurssamarbete mellan enheter och avdelningar
  • Arrangemang
  • Anhörigkommunikation

Erfaringsdeling

Under den första veckan efter koronautbrottet introducerade Østre Toten ett antal digitala verktyg, inte bara Nyby! Läs kommunens erfarenhetsutbytesdokument om introduktionen av bland annat Confrere, Whereby, Kura.no och andra.

Kontaktperson

Projektledare digitalisering i Østre Toten kommun,

André Alves,

tel: +47 414 75 729,

e-post: Andre.Alves@ostre-toten.kommune.no


Del denne artikkelen