Dypdykk: Nyby som nøkkel for nasjonal utvidelse av Kreftforeningens praktiske hjelpetilbud

Med Nyby som verktøy får Kreftforeningen forenklet flere av sine administrative oppgaver. Spesielt i utvidelse av aktivitetene Hverdagshjelpen og kjøretjenesten har det vært avgjørende for Kreftforeningen å kunne koble frivillige og brukere, lagre informasjon og registrere aktivitet på en trygg og sikker måte.

Hverdagshjelpen Bruksrettighet Fotograf Ole Martin Wold Copyright OLE MARTIN WOLD
Mange ønsker å hjelpe på frivillig basis, det er vi utrolig takknemlige for. På under ett halvt år har vi rekruttert hele 116 frivillige i kjøretjenesten. Disse har så langt utført 214 kjøreoppdrag fordelt på 73 kreftpasienter. Det sier seg selv at vi har hatt et behov for smartere og tryggere koordinering mellom frivillige og brukere. Men også for oss ansatte i Kreftforeningen på åtte distriktskontor. Uten et verktøy som Nyby hadde vi ikke klart dette, sier spesialrådgiver i Kreftforeningen, Hanne Hovde Bye.

I tillegg til å forebygge og bekjempe kreft, jobber Kreftforeningen for å øke livskvaliteten til pasienter og pårørende. To av tilbudene organisasjonen har utviklet, er Hverdagshjelpen og kjøretjenesten.

Nyby gjør at vi trygt kan ta vare på informasjon om våre brukere. Når vi hjelper kreftrammede med praktiske oppgaver er det viktig å ivareta personvernet, sier Hovde Bye.

Utvidet fra ett til åtte distrikter på seks måneder

Hverdagshjelpen ble etablert i Trøndelag i 2015, og skal hjelpe kreftrammede, pårørende og etterlatte med praktisk hjelp i hjemmet. Kreftforeningen tok i bruk Nyby i 2018, og i løpet av 2020 ble Hverdagshjelpen og kjøretjenesten utvidet til organisasjonens samtlige åtte distrikter.

Kjøretjenesten er en ny aktivitet som oppstod våren 2020 etter at Kreftforeningen så et behov under koronapandemien. Kreftrammede under behandling har ofte lavere immunforsvar. Mange vegret seg derfor for å dra til lege og sykehus, i frykt for å bli smittet av korona. Med kjøretjenesten tilbyr Kreftforeningens frivillige gratis skyss fra hjemmet til kontroll eller kreftbehandling. Kjøretjenesten er også en arena for den gode samtalen. Mange av brukerne er isolerte fra sine venner og familie på grunn av pandemien. De frivillige er gode samtalepartnere under kjøreturen. Felles for begge tjenestene er at frivillige og brukere oppretter kontakt med hverandre i Nyby.

Når vi nå har utvidet aktivitetene til flere steder i landet, sparer vi i tillegg mye manuell registrering. Fordi at alt legges inn i Nyby-appen klarer vi også å komme i kontakt med brukerne raskere.
Foto: Ole Martin Wold/Kreftforeningen
Hverdagshjelpen ble etablert i Trøndelag i 2015, og skal hjelpe kreftrammede, pårørende og etterlatte med praktisk hjelp i hjemmet. Kreftforeningen tok i bruk Nyby i 2018, og i løpet av 2020 ble Hverdagshjelpen og kjøretjenesten utvidet til organisasjonens samtlige åtte distrikter.

Digital opplæring på tvers av distrikter

Erfaringene fra oppstarten av Hverdagshjelpen for fem år siden, har gitt Kreftforeningen god erfaring med Nyby. Det var naturlig for dem å bruke Nyby da de rullet ut kjøretjenesten til hele landet under koronapandemien i vår.

Som følge av restriksjonene på grunn av koronaepidemien, måtte all opplæring foregå digitalt. Inkludert bruken av Nyby. Kreftforeningens ansatte har hatt ukentlige digitale kurs.

Et viktig suksesskriterium for effektiv utrulling i hele landet, har vært digital opplæring på tvers av distrikter. Vi har også opprettet testgrupper i Nyby. Her kan de frivillige øve seg i å bruke Nyby, før de går ut i aktivitet. Testgruppene har nå blitt en viktig del av opplæringen, forteller Hovde Bye.

Godt samarbeid

Hovde Bye roser samarbeidet med utviklerne i Nyby.

Nyby har vært løsningsorienterte. Når det har vært en funksjon i Nyby som mangler eller ikke passer våre behov, så har utviklerne vært kreative med å finne gode løsninger til våre utfordringer. Nyby ser løsningene for oss.

Brukervennlig app – og hjelp å få for de som trenger det

Flere av de som Kreftforeningen hjelper gjennom Hverdagshjelpen og kjøretjenesten er eldre. Ikke alle har tilgang til smarttelefon og apper.

Vi får tilbakemelding fra frivillige at appen er brukervennlig og er lett å bruke. Men mange av de vi hjelper, synes det er vanskelig. Vi vet at nordmenn generelt synes det er vanskelig å be om hjelp. Vi vet også at mange kreftrammede har et sterkt ønske om å klare seg selv i eget hjem. Terskelen for å be om hjelp er derfor svært høy for mange. Da er det vesentlig at appen er enkel å bruke.

Kreftforeningen hjelper de brukerne som ikke får til å registrere seg på Nyby eller laste ned appen.

Vi er opptatt av å ha gode ordninger for å hjelpe de som synes det tekniske er vanskelig. Alt for å senke terskelen for å motta hjelp er viktig, understreker Hovde Bye.

En digital plattform for ressurssamarbeid

Nyby er en plattform for ressurssamarbeid i helse og offentlig sektor som gir flere hender til viktige velferdsoppgaver, og som samtidig bidrar til økt inkludering, redusert ensomhet og lavterskel vei inn i arbeidslivet.

Nyby fungerer slik at kvalifiserte ressurspersoner får tilgang på relevante oppdrag og kan komme i direkte kontakt med de som trenger hjelp. Det er fleksibelt å bidra: Ressurspersonene går kun i dialog der de ser at de har mulighet til å hjelpe, og trenger ikke å si nei til noen. De med behov for bistand må ikke å legge ut oppdraget selv, men kan få hjelp av helsepersonell, pårørende e.l. Det er kommunen/organisasjonen selv som bestemmer hva de vil bruke Nyby til, hva slags tjenester som skal organiseres og hvem som er kvalifisert for å bidra.

Nyby kan bl.a. også brukes til:

  • Ressurssamarbeid på tvers av enheter og avdelinger
  • Arrangementer
  • Pårørendekommunikasjon
Det er lærerikt og spennende å jobbe med Kreftforeningen. Deres erfaring gir stor verdi for oss i Nyby og bidrar til at vi kan utvikle plattformen ytterligere (Produktsjef i Nyby, Magnus Køber)

(Begge foto: Ole Martin Wold/Kreftforeningen)

Del denne artikkelen