Oppdag verdien av direkte koblinger

Mennesker er muligheter. Nye koblinger kan skape en vinn-vinn for din organisasjon eller kommune, for samfunnet og for hver og en av oss

By
E helse

Svensk e-helsemyndighet om verdipotensialet ved bruk av Nyby i Helsingborg

«Det är dags att omdefiniera det offentliga uppdraget från att uteslutande vara en utförare av tjänster till att även vara en facilitator som möjliggör för invånare att skapa värde för varandra. Nyby är ett strålande exempel på hur den nya delningsekonomin kan användas även för offentliga tjänster» (Kalle Pettersson, utvecklingschef på socialförvaltningen i Helsingborgs stad).

Helsingborg stad bruker Nyby som et strategisk verktøy for å skape verdi for kommunen og sine innbyggere. I artikkelen under kan du lese mer om hvorfor de valgte å ta i bruk Nyby, prosessen for å sette i gang og hvilke effekter de forventer å se gjennom bruken av Nyby.

Les om verdipotensialet i Helsingborg her 
Supernettverk

Er du nysgjerrig på verdipotensialet av å ta i bruk Nyby i din kommune eller organisasjon?

Kontakt oss for mer informasjon og en beregning av potensielle effekter av å ta i bruk Nyby for din organisasjon eller kommune

Be om demo