Helse- og omsorgssjef i Tynset: Med tro på fremtiden

Ny helse-app kobler frivillighet og omsorgsektor.

Øystein_Tynset

Denne teksten er skrevet av helse- og omsorgssjef i Tynset kommune, Øystein Kyrre Johansen, og ble først publisert i kommunens informasjonsmagasin (nr. 3, 2019)

Tynset kommune nyter godt av en utbredt frivillighet gjennom enkeltpersoner, lag og foreninger. Det bidras med alt fra matombringing, dataopplæring, snømåking, sang, dans og mye annet. Dette settes stor pris på og er det noe lokalsamfunnet er helt avhengig av.

Man vet at den frivillige innsatsen vil bli enda viktigere i årene som kommer. Vi har derfor behov for å videreutvikle samarbeidet og samhandlingen med frivilligheten, innbyggerne og Tynset kommune som tjenesteleverandør. Dette kan gjøres på mange måter, og vi ønsker nå komme i gang med dette arbeidet. Vi har derfor nå valgt å jobbe med et teknologisk hjelpemiddel for å hjelpe oss og de frivillige med å utveksle behov og ressurser. Dette verktøyet heter Nyby. Det finnes flere varianter av slike nyttige verktøy, men vi har etter grundig vurdering kommet frem til at vi ønsker å prøve ut dette.

Nyby er en helt ny type digital plattform, som er utviklet i samarbeid med en rekke kommuner, ideelle, frivillige og private organisasjoner slik at man kan koble behov og ressurser mer effektivt i samfunnet. Med dette arbeidet ønsker Tynset kommune og helse- og omsorgssektoren å oppnå bedre koordinering av eksisterende frivillighet og aktivering av en større del av frivilligheten. Det å forberede seg på fremtiden handler om veldig mye. En del av dette vil være å utnytte teknologi i ulike sammenhenger for å utvikle oss. Dette er et lite bidrag i så måte.

Nyby fungerer slik at de frivillige er ”godkjent” for å bidra med en eller annen form for aktivitet. Deretter kan den med et behov selv, eller ved hjelp fra andre, gå inn å legge inn sitt behov.

  • Eksempel 1: Kari er litt dårlig til bens og trenger hjelp til å handle inn mat på onsdag. Hun, eller noen andre – f.eks. hjemmesykepleie/hjemmehjelp eller pårørende, legger inn dette i Nyby plattformen/appen. Lise som har blitt lagt inn og godkjent av kommunen til blant annet å utføre denne aktiviteten ser at Kari har lagt inn dette behovet. Lise kvitterer for at hun kan gjøre dette på onsdag for da har hun tid. Da ser Kari at noen kommer på onsdag for å hjelpe til med handelen.
  • Eksempel 2: Avdelingsleder ved sykehjemmet har behov for at noen kommer og underholder litt neste torsdag. Hun legger dette inn i appen. Musikkforeningen som er godkjent for denne type aktivitet ser at dette behovet er meldt inn og kvitterer for at jo denne torsdagen har vi muligheter til å bistå med dette.

Dette kan utvikles på mange måter. Vi har tenkt å starte i det små og utvikle det derfra. Vi startet planleggingen i september 2019 og håper å være i gang i løpet av året. Dette er veldig spennende å jobbe med. Vi håper at de som allerede er med i lag og foreninger som frivillige, men også de enkeltpersonene i kommunen, som kunne tenkt seg å bidra vil bli med på dette etter hvert. Informasjon om arbeidet vil komme forløpende etter hvert som vi jobber med dette.

Tynset kommune har invitert de andre FARTT-kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen og Tolga om å bli med. Hvem som blir med nå, og hvem som blir med senere, er ikke avklart, men dette vil det jobbes med i den enkelte kommune.

Del denne artikkelen