Hvordan lykkes med ny oppgavedeling i helse og omsorg?

KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. KS arbeider for en selvstendig og nyskapende kommunesektor.

En av de store samfunnsflokene fremover er hvordan vi skal møte tjenestebehovet. Tilgangen på fagfolk blir vanskeligere, brukernes behov større og økonomien strammere.

Organisering av arbeidet, med oppgavedeling, arbeidstid og planlegging, heving og bruk av kompetanse - som også Tørn-prosjektet til KS handler om - er noen av virkemidlene vi kan bruke for å få en bærekraftig velferd i fremtiden.

I debatten diskuterer vi og kommer med gode eksempler på hvordan vi kan og må innrette fremtidens helse- og omsorgstjenester ved hjelp av ny organisering.

Se debatten i sin helhet her:

I debatten deltok disse:

- Tor Arne Gangsø, Direktør for arbeidsliv, KS
- Tone Woll Buer, Prosjektleder for heltidskultur, Sandefjord kommune
- Silje Naustvik, Nestleder, Norsk Sykepleierforbund (NSF)
- Fredrik Gulowsen, grunder, Nyby
- Monica Rydland, Programdirektør, NHH
- Tone Merete Sverkerud, Kommunalsjef Helse og omsorg, Kongsberg kommune
- Erlend Svardal Bøe, Medlem, Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget
- Lizzie Ruud Thorkildsen, Forbundsleder, Delta

Les mer om hvordan lykkes med ny oppgavedeling i helse og omsorg fra KS her.

Se gjerne også våre egen Fredrik snakke fra årets NOKIOS 2022 her.

Del denne artikkelen