Barn og unge: vår Fredrik om prosjekter i Bergen og Haugesund på Sparebankstiftelsens årlige konferanse

Sparebankstiftelsen SR-Bank konferansen FOR ALLE! er en møteplass for aktører som brenner for og arbeider med å inkludere barn og unge som lever med konsekvenser av lavinntektsutfordringer. Målet er å få til samarbeid på tvers av organisasjoner og sektorer. Det deles forskningsbasert kunnskap, prosjekter og erfaringer innen temaet økonomisk utenforskap og vi skaper nettverk på tvers av sektorer og geografi. Se gjerne Fredrik fra Nyby snakke under årets konferanse.

Se gjerne videokonferansen i sin helhet og mer fra Sparebankstiftelsen SR-Bank konferansen FOR ALLE!2023 her.

Del denne artikkelen