Året som sjokk-digitaliserte offentlig sektor

2020 har vært et annerledes år for alle. Vi har satt sammen en årsrapport, der du kan lese mer om hvordan vi i 2020 har jobbet tett med utrolig engasjerte ansatte i kommuner og organisasjoner over hele Norge. Du kan lese om hvordan våre kommuner har gjort det mulig å avlaste helsepersonell og få flere hender til de mest sårbare på en trygg og enkel måte - gjennom å koble mennesker. Du kan lese hvordan Nyby har blitt brukt til koronaberedskap, om hvordan vi har utviklet helt nye metoder for gevinstberegning og implementering, litt om våre første avtaler i Sverige, Danmark og Tyskland, og hvorfor vi gleder oss stort til å lansere en helt ny versjon av produktet – Nyby 2.0! PS: Do you prefer english version? Click here.

New top banner 01
Ny Lege med ord 08

Avlasting av helsepersonell

I likhet med mye annen velferdsteknologi er Nyby utviklet nettopp for å frigjøre helseansattes tid og å få mer hjelp ut til de mest sårbare. Med korona fikk vi en forsmak på den lenge varslede omsorgskrisen hele Europa vil stå ovenfor i løpet av de neste årene – med økt press på våre helseansatte. Vi synes derfor det er inspirerende at det i 2020 har blitt betydelig flere helseansatte som kan formidle behov for hjelp til ærender, praktisk hjelp, følge til lege, mosjon eller sosiale aktiviteter, direkte til kvalifiserte innbyggere og frivillige på vegne av dem som trenger det, gjennom Nyby-appen på jobbtelefonene sine.

Les mer 

Inkludering og ensomhet

2020 har også for alvor satt ensomhet og utenforskap på dagsordenen. I motsetning til mye annen velferdsteknologi er ikke Nyby et verktøy for å erstatte mennesker, men for å knytte mennesker sammen. Hva er verdien av å føle seg nyttig og verdien av å kunne bidra? Kommuner og organisasjoner gjør det enklere å be om hjelp med Nyby, men også mye enklere å bidra. Vi mener at mennesker er muligheter – se video hvor ordføreren i Melhus snakker om inkludering med Nyby, og la deg inspirere!

La deg inspirere 
Nyby ebook koronabedreskap 01 Hubspot

Koronaberedskap med Nyby

Last ned gratis e-bok 
melhus-heidi-marit-16-9

Erfaringsdelingen som har gjort oss smartere

Arbeidet med Nyby har fra starten i 2016 foregått gjennom unike utviklingspartnerskap med kommuner, organisasjoner, helsepersonell og innbyggere. Selv om vi lanserte tjenesten i 2019, vil Nyby alltid være en kontinuerlig læringsprosess. I 2020 har mye gått raskere, noe som har gitt oss flere lærings-looper enn vanlig. Vi har lært enormt mye av brukerne våre i 2020.

Erfaringsdelingen mellom våre samarbeidspartnere har også skutt fart, siden så mange har vært i samme situasjon, med samme følelse av at det haster, samtidig. Vi har derfor opprettet lederforumer i Nyby-appen og hvor partnere deler direkte førstehåndserfaring med hverandre. I tillegg har vi sammenfattet innsikt i e-bøker og gjennomført flere videokonferanser og webinarer. De neste tiårene vil vi måtte endre måten vi tilbyr omsorg på i hele Europa. Når vi sammen går inn i dette ukjente terrenget, blir et miljø for felles læring like viktig som digitale løsninger. Vi har blitt enormt inspirert av all oppfinnsomhet, alle kreative løsninger og all vilje til å dele innsikt for å hjelpe andre. Det lover godt for fremtiden.

Ressurser 
Atea

Partnere som har gjort oss sterkere

Ny By 50x100 arsrapport 08 03

Samfunnsgevinster og økonomisk bærekraft med Nyby

Nyby er en helt ny type digital plattform, som gjør det mulig for kommuner og organisasjoner å samarbeide om sine ressurser på en helt ny måte, gjennom ny arbeidsflyt.

Gjennom tett samarbeid med en rekke av våre eksisterende kunder, og med god hjelp fra KS (kommunesektorens organisasjon), Oslo MET, PA Consulting og Sprint Consulting, har vi i 2020 utviklet en ny metodikk for kartlegging av gevinstpotensial. Vi skal aldri se på mennesker som tall, og det er mange verdier ved innføring av Nyby som vi aldri kan tallfeste. Når vi allikevel ser at de direkte besparelsene og det samlede verdipotensial kan bli 50–100 ganger kostnadene ved Nyby, blir det imidlertid enklere for kommuner og organisasjoner å fatte beslutninger, og legge nødvendig kraft bak gjennomføringen. Vi ser også tydeligere enn noen gang hvor viktig nettopp ressurssamarbeid vil bli for å sikre en økonomisk bærekraftig helse- og omsorgsmodell for Europa frem mot 2030.

Få gratis kartlegging 
Nyby zoom team final

Nyby fra innsiden

Nyby i media

Det har vært utrolig inspirerende å se hvordan kommuner og organisasjoner forteller om hvordan de bruker Nyby i media og i alle kanaler! Tusen takk også til alle som har invitert oss til å holde foredrag, delta i podcaster og paneldebatter i sendinger fra Norge, Sverige, Danmark, Belgia, England og Frankrike … og på selveste NRK Lindmo! Se over 60 nyhetsartikler fra 2020 her, men ikke minst bli inspirert av flere historier fra bruk her.

Nyby 2.0

Nyby 2.0: coming soon!

Nyby 2020 rapport hiring 02

Dette er bare begynnelsen

Vi lanserte Nyby i 2019, og det er nå over 50 kommuner og organisasjoner som bruker Nyby. Likevel er vi bare så vidt i gang. I løpet av 2020 har vi også fått på plass avtaler i Sverige, Danmark og Tyskland, som vil gi oss viktig læring i tiden fremover og et grunnlag for videre skalering.

Vi er bare så vidt i gang. Er du interessert i å være med på å bygge plattformen for helse og omsorg i Europa? Vi har allerede investert betydelig egeninnsats og 30 MNOK i utvikling av Nyby, og vi har ambisiøse vekstplaner i årene fremover. Vi er i dag et team på 15, og skal bygge et salgs- og markedsteam, et kundesuksessteam samt utvide produktteamet. Ta gjerne kontakt om du vil bidra til vekst, eller se utlyste stillinger.

Careers