Kreftforeningen

Kreft kan tappe kroppen for krefter. Hverdagslige oppgaver kan bli tunge. Det er vanlig å trenge ekstra hjelp når man blir syk. Men mange synes det vanskelig både å spørre om hjelp og å motta hjelp. Kreftforeningen i Trondheim tilbyr derfor tjenesten “Hverdagshjelpen”.

Bruker Nyby til

Frivillighet

Internverktøy

Helse

Hovedkontor

Trondheim

Bransje

Forening

Om

Bruker Nyby til enklere organisering av frivillige til Hverdagshjelpen. https://www.kreftforeningen.no

Hverdagshjelpens frivillige hjelper kreftsyke med praktiske gjøremål, som å bære ved, klippe plenen, vaske vinduer, rydde boden eller måke snø, slik at den som er syk kan bruke energien sin til det han eller hun vil.

Ber om hjelp gjennom Nyby
Tidligere kreftsyke Kjellrun Træthaug mottar praktisk hjelp i hjemmet gjennom Kreftforeningens tilbud Hverdagshjelpen.

Les om Nyby på Kreftforeningens egne websider her: «Jeg kaller dem hverdagsenglene mine.»

Vi hadde klart å bygge opp et tilbud, men trengte et system for å koordinere det.

- Hanne Hovde Bye, frivilligkoordinator i Kreftforeningen

Men ettersom Kreftforeningen ønsket å nå enda flere oppstod en utfordring. Hanne og kollegaen måtte bruke mye tid for å formidle oppdrag fra nye «brukere» til de frivillige. Alt gikk på telefon eller post, og det var mye frem og tilbake. Det var også behov for å koordinere mellom de frivillige, å få en oversikt over oppdrag som var utført og kunne rapportere tilbake når de frivillige hadde vært på besøk. Dette gjorde at Kreftforeningens brukte mye tid på organisering og administrering, som heller kunne vært brukt på å hjelpe «brukere» eller følge opp de frivillige bedre.

Etter en workshop med Nyby før sommeren 2018, besluttet Hanne å ta i bruk Nyby for å forenkle alt arbeidet. Nyby ble satt opp slik at alle som ønsket hjelp kunne registrere seg via en lenke, eller laste ned appen direkte, og så skrive inn sin forespørsel. Denne forespørselen ble da sendt direkte til en forhåndskvalifisert frivillig som selv kunne vurdere om de hadde anledning til å ta oppdraget. Dermed slapp Hanne å være et unødvendig mellomledd, men likevel trygg på at forespørselen ble sendt til de kvalifiserte frivillige.

Alt må være velfungerende, enkelt og trygt. Og da må vi ha et system som Nyby, ellers kan vi ikke lansere nasjonalt.

- Hanne Hovde Bye

Gruppeledere kan selv få en oversikt over alle forespørsler som kommer inn, og eventuelt følge opp forespørsler og kommunikasjon om det skulle være nødvendig. Når en frivillig drar på besøk kan det ofte være greit å ha med en frivillig til. Da sender man ut en forespørsel i Nyby til andre frivillige som igjen kan velge om de har anledning til å være med.

Slik har Nyby gjort det enkelt å tilby Hverdagshjelp til mange flere, med mindre arbeid, og med mer oversikt enn tidligere.

Bruker du for mye tid på koblinger og koordinering?

Med Nyby kan du koble folk direkte. Skap nye muligheter gjennom økt selvorganisering. Sømløst samarbeid på tvers av avdelinger og organisasjoner. Se hvordan i videoen.

Noe for din organisasjon? Nyby brukes av kommuner, hjemmetjenester, NAV-kontorer og private selskaper som vil mobilisere nye ressurser til viktige oppgaver.

Få gratis kartlegging