Hva er Nyby?

Nyby er en digital plattform som gjør det mulig å koble mennesker direkte, slik at du kan få til sømløst samarbeid mellom avdelinger og organisasjoner.

Direkte Koblinger

Direkte koblinger

Bruker du mye tid på å koble folk som har nytte av å snakke sammen? Nå trenger du ikke lenger å koordinere hvert enkelt oppdrag. Med Nyby får du kraften fra delingsøkonomien til din organisasjon. Slik kan de som faktisk har behovene snakke direkte med de som kan bidra, innen din organisasjons trygge rammer.

 • Gjor Det Enkelt Helse 2

  Slik blir det enkelt å be om hjelp

  Med Nyby-appen er det enkelt og trygt å melde fra om behov, like lett som å sende SMS. Den som har behovet, eller andre som ser dette, kan legge inn oppdraget slik at det blir synlig for kvalifiserte ressurspersoner.

 • Enkelt Aa Bidra

  …og enkelt å bidra

  Når du kan bidra med det du vil, på dine egne premisser, er det enkelt å engasjere seg. Kvalifiserte personer får varsel om nye oppdrag og kan svare når det passer for dem - uavhengig av tid på døgnet.

Ser Du Etter Praksisplass 2

Kraftfullt rekrutteringsverktøy

I Nyby lager du raskt effektive kampanjesider for ulike målgrupper. Disse kan du dele på facebook, intranett, over e-post eller der du best treffer målgruppen du ønsker å rekruttere.

Arrangementer Produkt

Arrangementskalender

Med alt på et sted, tilgjengelig på web, blir det enkelt å orientere seg. Varsling om relevante aktiviteter i appen gjør det enkelt å delta og å engasjere seg.

Samhandlingsverktoy

Samhandlingsverktøy

Med Nyby kan dere muliggjøre sømløst samarbeid. Koblinger kan settes opp direkte mellom kolleger i ulike avdelinger, eller med kvalifiserte personer i organisasjoner dere samarbeider med.

 • Full Oversikt

  Administrasjon på web og i app

  Som gruppeleder har du full oversikt over forespørslene som legges ut og kan følge dem opp ved behov.

 • Enkel Rapportering

  Enkel rapportering

  Følg med på aktiviteten i gruppen din, se statistikk og hent ut Excel-rapporter.

Noe for din organisasjon? Nyby brukes av kommuner, hjemmetjenester, NAV-kontorer og private selskaper som vil skape nye muligheter gjennom direkte koblinger mellom mennesker.

Få en demo