Samhandling i praksis

Gå fra tradisjonell organisering til selvorganisering innen trygge rammer
Somlost Samarbeid 3
Samhandlingsverktoy

Samhandlingsverktøy

Med Nyby kan dere muliggjøre sømløst samarbeid innen trygge rammer satt av deres organisasjon. Koblinger kan settes opp direkte mellom kolleger i ulike avdelinger, kvalifiserte personer i organisasjoner dere samarbeider med, eller brukere eller kunder tilknyttet din organisasjon.

“Vi har utviklet Nyby sammen med offentlig, ideell og frivillig sektor for å muliggjøre morgendagens velferdssamfunn, men ser at plattformen vi har utviklet også brukes som internverktøy for blant annet jobbrotasjon, praksisplasser, intern-vikar og alle typer mikrotjenester.”

- Kristina Tuhus, Medgrunder i Nyby
  • Gjor Det Enkelt Helse 2

    Få frem behovene

    Med Nyby-appen er det enkelt å legge ut forespørsler og oppgaver, som blir direkte synlig for kvalifiserte kolleger i samme avdeling, andre avdelinger eller organisasjoner dere samarbeider med.

  • Enkelt Aa Bidra

    ...direkte til de som kan bidra

    Når du lett kan se relevante behov fra andre avdelinger, blir det enkelt å bidra.

Direkte Koblinger Bedrift

Direkte koblinger og mindre koordinering

Organisasjoner som bruker Nyby bruker ikke tiden til å koble folk. Nyby er inspirert av delingsøkonomien, men utviklet for organisasjoner som ønsker økt grad av selvorganisering og mer sømløst samarbeid.

Full Oversikt Somlost Samarbeid

Full oversikt

Selv om dine kolleger nå blir mer selvorganisert, har du som leder full oversikt over forespørslene som legges ut og kan følge opp om det trengs. Som leder styrer du også hvem som skal kunne legge ut hvilke forespørsler, og hvem som skal kunne se hva.

Hvorfor kommune 3.0?

Begrepet kommune 3.0 kommer fra Danmark, og handler om å tenke annerledes om hvordan vi organiserer kommunen. Se Lisbeth Binderup, kommunaldirektør i Skanderborg kommune i Danmark forklare mulighetene og historien bak kommune 3.0

Hvorfor Nyby?

Det er nå tverrpolitisk enighet om at vi som samfunn må tenke nytt for å løse det som ofte omtales som "omsorgskrisen". Se presentasjon av Nyby på Digitaliseringskonferansen i Operaen her, der vi snakker om hvordan vi sammen med en rekke norske kommuner, ideelle, private og frivillige organisasjoner har laget et digitalt verktøy for nettopp samhandling og kobling av behov og ressurser.

Ønsker du å muliggjøre direkte koblinger?

Få en demo