Skap morgendagens omsorg

Gjør det enklere å samarbeide med ressurspersoner og frivillige.
Ida02
 • Gjor Det Enkelt Helse 2

  Få frem behovene

  Vi vet at terskelen for å be om hjelp er stor. Med Nyby-appen er det enkelt og trygt å melde fra om behov, like lett som å sende SMS. Brukerne selv, pårørende eller ansatte i helse og omsorg kan legge inn behov.

 • Enkelt Aa Bidra

  ...direkte til de som kan bidra

  Kvalifiserte frivillige, nabolag eller pårørende får varsel om nye oppdrag og kan svare når det passer for dem - uavhengig av arbeidstider.

“Vi bruker frivillige. Vi pleide å ringe, men ofte er det ingen som svarer. Med Nyby har det gått mye bedre. En dag la jeg ut et behov og etter kanskje 20 minutter så var det en frivillig som tok kontakt.”

Solekha Mohammed i Sagene Hjemmetjeneste
Direkte Koblinger

Direkte koblinger og mindre koordinering

Nyby er et kraftfullt verktøy for å koble mangfoldet av individuelle behov med kvalifiserte ressurspersoner. Med Nyby kan dere, som ser behovene, melde fra direkte til de som kan bidra.

Veileder

Tilpasset dine arbeidsrutiner

Juridiske veiledere utarbeidet i samråd med blant annet Helsedirektoratet sikrer at kommunikasjonen er trygg og tilpasset arbeids- og sikkerhetsrutinene i helse og omsorg.

 • Samarbeid

  I Nyby samarbeider alle

  Med Nyby kan hjemmetjenester, frivilliggrupper, seniorsentre, helsesentre og andre organisasjoner samarbeide sømløst på samme plattform.

 • Sikkert Og Trygt

  Sikkert og trygt

  Alle som bruker Nyby må være knyttet til en gruppe. Det er gruppelederen for hver enkelt gruppe som kvalifiserer hvem som kan gjøre hva. Gruppelederen har full oversikt over oppgaver som blir utført.

Se Bent Høie om Nyby

"Nyby gjør det mulig at de ulike ressursene i en kommune med bruk av ny teknologi kan kobles sammen og møtes, og skreddersys rundt den enkelte. [...] Her er det fantastiske muligheter, og dette er også en del av reformen «leve hele livet»."

- Sitat Bent Høie på Høyres kommunalkonferanse 2018.

Se Nyby på Regjeringens Helsekonferanse

Regjeringens Helsekonferanse 2018 hadde som tema "Leve hele livet" med mål om å skape felles forståelse for mål og utfordringer i helsetjenesten og hovedgrep som blir tatt i norsk helsepolitikk.

Ønsker du å muliggjøre direkte koblinger?

Få en demo