Helse og omsorg

Direkte koblinger gjør det mulig å løse viktige omsorgsbehov på nye måter med ledige ressurser
Følgetjeneste
Koordinerende Sykepleier

Mye koordinering av småoppgaver?

Mange trenger hjelp til enkle ting, som følgevenn til lege, praktisk hjelp eller ærender. Det ligger et stort potensiale i frivillige lag og foreninger, pårørende eller andre som kan bidra. Slik innsats kan imidlertid være krevende å koordinere i en travel hverdag.

“Vi bruker frivillige. Vi pleide å ringe, men ofte er det ingen som svarer. Med Nyby har det gått mye bedre. En dag la jeg ut et behov og etter 20 minutter så var det en frivillig som tok kontakt.”

Solekha Mohammed i Sagene Hjemmetjeneste
Direkte Koblinger

Løs flere behov med mindre koordinering

Nyby er et nytt verktøy som gjør det enkelt for ansatte i helse og omsorg å involvere pårørende, frivillige og andre ressurspersoner som kan og vil bidra. Direkte kobling innenfor trygge rammer, skaper betydelig enklere koordinering mellom de som ser behovet og de som faktisk kan bidra.

  • Gjor Det Enkelt

    Få frem behovene

    Med Nyby-appen er det enkelt og trygt for helsearbeidere å melde fra om behov. Like lett som å sende SMS, kan du nå legge inn behovene ettersom de dukker opp i løpet av arbeidsdagen. Pårørende eller brukere kan også legge inn behov selv.

  • Enkelt Aa Bidra

    ...direkte til de som kan bidra

    Behovene blir synlig direkte for personer som er kvalifisert av organisasjoner dere samarbeider med. Avtaler kan nå inngås direkte med den som faktisk skal bidra, uavhengig av åpningstider.

Full Oversikt

...innenfor trygge rammer satt av din avdeling

Dere styrer selv hvilke tjenester som skal organiseres, hvem som skal kunne be om hva slags tjenester. Dere styrer også selv hvilke frivillige, ideelle eller andre typer organisasjoner dere eventuelt vil samarbeide med, slik at tillit og kvalifisering kan ivaretas med tydelig rolleavklaring.

Arbeidsrutiner

Tilpasset dine arbeidsrutiner

Hvordan gjør vi det med samtykke, sensitiv informasjon og dokumentasjon i fagsystemer? Juridiske veiledere utarbeidet i samråd med blant annet Helsedirektoratet sikrer at kommunikasjonen er trygg og tilpasset arbeids- og sikkerhetsrutinene i helse og omsorg.

Workshop

100-dagersplanen: En pangstart på endringsreisen

Like viktig som den digitale plattformen Nyby, er metodikken for hvordan å komme i gang med endringen. Inspirert av KS gevinstrealiseringsplan og erfaringer fra våre første 40 partnere, introduserer vi 100-dagersplanen.

Les mer 

Se Bent Høie om Nyby

"Nyby gjør det mulig at de ulike ressursene i en kommune med bruk av ny teknologi kan kobles sammen og møtes, og skreddersys rundt den enkelte. [...] Her er det fantastiske muligheter, og dette er også en del av reformen «leve hele livet»."

- Sitat Bent Høie på Høyres kommunalkonferanse 2018.

Hvorfor Nyby?

Fordi mennesker er muligheter! Det er nå tverrpolitisk enighet om at vi som samfunn må tenke nye modeller for å løse "omsorgskrisen". Samtidig ser vi at ny teknologi og plattformisering gjør det lettere å koble ressurser og behov på nye måter. Se vår presentasjon på Regjeringens helsekonferanse, der vi snakker om hvordan vi sammen med kommuner, ideelle, private og frivillige organisasjoner har bygget en ny type digital plattform for morgendagens velferdssamfunn.

Nysgjerrig? Ta en prat med oss, da vel!

Ta kontakt