Inkludering og arbeidsliv

Alle har noe å bidra med! Direkte koblinger gjør det mulig for flere å bidra, og for flere å delta
Integrering
Istock 960020202

Mye koordinering?

Følelsen av å kunne bidra kan bety enormt mye for mange. Selv små bidrag kan gi lavterskel inngang til aktiv deltagelse i samfunnsliv og arbeidsliv. Men enten man koordinerer praksisplasser, introduksjonsprogram eller små-oppdrag kan det være krevende å koble meningsfulle oppgaver med de som kan bidra.

Direkte Koblinger

Gjør flere koblinger med mindre koordinering

Nyby er et nytt type verktøy for organisasjoner som vil koble mennesker. Direkte kobling mellom de som har behovet og de som faktisk kan bidra, gir enklere koordinering og helt nye muligheter.

“Aller mest fordi det er så enkelt å bruke og at det er en app som du kan ha med deg hele tiden.”

Katrine Dyrkorn, NAV Bærum
  • Inkludering Og Arbeid

    Lag koblinger fra de som har meningsfulle oppgaver

    Inngå partnerskap med bedrifter eller organisasjoner med behov som kan være meningsfylt for noen hos deg. Dere kan også skape egne tjenester og markedsføre der behovene er. Dere godkjenner selv hva slags organisasjoner og tjenester som skal tilbys, slik at det blir meningsfylt for dine medlemmer.

  • Enkelt Aa Bidra

    ...direkte til de som kan bidra

    Behovene blir synlig direkte for de som du på forhånd har kvalifisert for de ulike oppdragstypene. Avtaler kan nå inngås direkte med den som faktisk skal bidra, uavhengig av åpningstider i din organisasjon.

Inkludering Og Arbeid 2

...innenfor trygge rammer satt av din organisasjon

Dere styrer selv hvilke tjenester som skal organiseres hos dere, hvem som skal kunne be om hva og hvem som skal kunne bidra med hva. Du har også full oversikt over hva som skjer, og du bestemmer selv hvilke andre organisasjoner du eventuelt vil samarbeide med gjennom Nyby.

Hvorfor Nyby?

Fordi alle har noe å bidra med! Det er mange "skjulte ressurser" - se presentasjon av Nyby og hvorfor vi sammen med flere kommuner, ideelle, frivillige og private organisasjoner har skapt plattformen for morgendagens velferdssamfunn.

Noe for din organisasjon? Nyby brukes av kommuner, hjemmetjenester, NAV-kontorer og private selskaper som vil skape nye muligheter gjennom direkte koblinger mellom mennesker.

Få en demo