Hjemmetjeneste

Ser du behov som kunne vært løst av andre? Sende melding direkte til de som kan bidra.

Be om demo 
Lovisenberg bilde1

Vi kunne ikke bodd hjemme, om ikke vi hadde fått den hjelpen vi får.

Dagrun, innbygger i Tynset kommune.
Gjor Det Enkelt

Send melding direkte til de som kan bidra

Like enkelt som SMS, publiserer de ansatte – med sine arbeidstelefoner – det aktuelle behovet, som så sendes som en melding direkte til de som kan bidra. Samtlige personer i ressursgruppen som får meldingen er kvalifisert av organisasjoner dere samarbeider med (eks. frivilligsentral, de med aktivitetsplikt hos NAV, koordinator av arbeidstrening).

Arbeidsrutiner

Tilpasset deres arbeidsrutiner – trygt og sikkert

Hva med samtykke, sensitiv informasjon og dokumentasjon i fagsystemer? Det behøver ikke å være en bekymring: Juridiske veiledere utarbeidet i samråd med blant annet Helsedirektoratet sikrer at kommunikasjonen er trygg og tilpasset arbeids- og sikkerhetsrutinene i helse og omsorg.

Samhandling i praksis

De fleste kan kjenne seg igjen i at det går med mye tid på å koordinere samarbeid på tvers. Med Nyby kan dere både bli en del av kommunens ressursnettverk; skolene, barnehagene, frivilligsentralene, og dere kan bygge deres eget internt. Alt for å samhandle enkelt, trygt og med rammer satt av samarbeidspartnerne selv.

Helseminister Bent Høie om Nyby

«Nyby gjør det mulig at de ulike ressursene i en kommune med bruk av ny teknologi kan kobles sammen og møtes, og skreddersys rundt den enkelte. [...] Her er det fantastiske muligheter, og dette er også en del av reformen "leve hele livet"».

- Sitat, helseminister Bent Høie på Høyres kommunalkonferanse 2018.

Bli med å bygge morgendagens velferdssamfunn – gi hjemmetjenesten din superkrefter!

Ta kontakt