Hjemmetjeneste

Aldri har det vært enklere å mobilisere ledige ressurser til viktige velferdsoppgaver.

Be om demo 
Lovisenberg bilde1
Gjor Det Enkelt

Send melding direkte til de som kan bidra

Like enkelt som SMS, publiserer de ansatte – med sine arbeidstelefoner – det aktuelle behovet, som så sendes som en melding direkte til de som kan bidra. Samtlige personer i ressursgruppen som får meldingen er kvalifisert av organisasjoner dere samarbeider med (eks. frivilligsentral, de med aktivitetsplikt hos NAV, koordinator av arbeidstrening).

Vi kunne ikke bodd hjemme, om ikke vi hadde fått den hjelpen vi får.

Dagrun, innbygger i Tynset kommune.
Arbeidsrutiner

Tilpasset deres arbeidsrutiner – trygt og sikkert

Hva med samtykke, sensitiv informasjon og dokumentasjon i fagsystemer? Det behøver ikke å være en bekymring: Juridiske veiledere utarbeidet i samråd med blant annet Helsedirektoratet sikrer at kommunikasjonen er trygg og tilpasset arbeids- og sikkerhetsrutinene i helse og omsorg.

Slik skaper bruker Tynset en mer bærekraftig kommune for sine innbyggere

«Vi kunne ikke bodd hjemme om ikke vi hadde fått hjelp». Hør innbygger Dagrun, helse- og omsorgssjef Øystein og avdelingsleder Hilde fra Tjønnmosenterets langtidsavdeling om deres erfaring med Nyby.

Helseminister Bent Høie om Nyby

«Nyby gjør det mulig at de ulike ressursene i en kommune med bruk av ny teknologi kan kobles sammen og møtes, og skreddersys rundt den enkelte. [...] Her er det fantastiske muligheter, og dette er også en del av reformen "leve hele livet"».

- Sitat, helseminister Bent Høie på Høyres kommunalkonferanse 2018.

Bli med å bygge morgendagens velferdssamfunn – gi hjemmetjenesten din superkrefter!

Ta kontakt