Sagene seniorsenter

På Sagene Seniorsenter er frivillighet en stor ressurs med mange mennesker som legger ned en enorm innsats hver dag.

Bruker Nyby til

Sykehjem

Hovedkontor

Oslo

Bransje

Seniorsenter

Om

Sagene Seniorsenter ble grunnlagt i 1963 og ligger i Bydel Sagene i Oslo. Seniorsenteret drives av Nasjonalforeningen for folkehelsen og ønsker å være et sted der man kan delta i spennende og givende aktiviteter, spise god og næringsrik mat, ha muligheter for å delta i frivillig arbeid, samt å kunne få hjelp av sosionomer til å mestre en utfordrende hverdag. http://www.sagenetorshovseniorsenter.no/

Behov for flere frivillige

Robert Rinden er leder for Sagene Seniorsenter og ønsker som en del av planene fremover å ytterligere forbedre tilbudet internt på senteret, samt å knytte seg tettere opp mot bydelen for å kunne bistå hjemmetjenesten dersom noen av deres brukere trenger følge til lege og lignende. En utfordring er å knytte til seg nok frivillige, og også en yngre generasjon, for å få en større bredde i alder og tilgjengelighet.

Via Nyby håpet vi å få inn flere frivillige… Noe vi også fikk

- Robert Rinden, leder for Sagene Seniorsenter

Tettere samarbeid med hjemmetjenesten

En annen utfordring er at koordinering rundt forespørsler fra hjemmetjenesten kan være tungvint. Ofte må man gjennom mange ledd, og mye frem og tilbake, for å få til en avtale mellom egne frivillige og en som har behov for assistanse. Sagene Seniorsenter så derfor etter et verktøy som kunne gjøre det mer attraktivt å være frivillig, samtidig som det gjorde koordineringen lettere.

Aktivitetskalender

De ønsket også en bedre måte å kommunisere med beboerne på senteret og andre bydelsbeboere i målgruppen på. Målet var at disse kunne ha en oppdatert oversikt lett tilgjengelig over hvilke arrangementer og aktiviteter som finner sted på senteret til enhver tid, og enkelt melde seg på.

Via aktivitetskalenderen de har opprettet i Nyby, kan nå alle som er interessert se hva som skjer, og melde seg på. Se eksempel her

Slik har Nyby gjort det enkelt å for Sagene Seniorsenter å få flere frivillige, å få til et tett samarbeid med hjemmetjenesten, samt å ta i bruk en enkel og tilgjengelig aktivitetskalender for alle som kan ha nytte av deres tjenester i bydelen.

Hvordan Nyby bidrar

Etter å ha prøvd ut Nyby er konklusjonen at det er mye lettere å få inn frivillige. 17 personer meldte seg i løpet av 24 timer etter at Nyby-kampanjen ble lagt ut på Facebook. Nye frivillige oppgir ofte at de melder seg fordi det er enkelt å bruke Nyby og de bare trenger å svare "ja" når det passer, og aldri "nei". Les intervjuet med en av de nye frivillige i Sagene avis

Robert forklarer at det nå også er enkelt å bidra på behov som Sagene Bydels hjemmetjeneste legger inn på vegne av brukere. Dette kan være at noen trenger følge til lege eller til frisør eller andre ting, og nå kan de frivillige, som Robert har kvalifisert til å ta slike oppdrag, velge dem enkelt i appen.

Foto: Janina Lauritsen, Sagene avis

Del denne artikkelen

Noe for din organisasjon? Nyby brukes av kommuner, hjemmetjenester, NAV-kontorer og private selskaper som vil mobilisere nye ressurser til viktige oppgaver.

Få en demo