Hvordan NAV Bærum bruker Nyby

Bruker Nyby for raskere og enklere koordinering av praksisplasser.

Bruker Nyby til

Arbeidsformidling

Bransje

Offentlig
Katrine Dyrkorn i NAV Bærum deler sin erfaring med Nyby, gjennom samtale med Gunnar Crawford fra Stavanger Smartby.

Les intervjuet her

Fredrik: Da er vi på Nyby-båten midt Arendal, i Pollen på Arendalsuka. Vi har med oss Katrine Dyrkorn fra NAV Bærum og skal snakke litt med både Stavanger kommune og Frogn kommune om hvordan dere har brukt Nyby gjennom våren.

Katrine: Ja, vi måtte jo finne ut hvordan vi skulle bruke denne geniale appen og hvordan skal vi få utnyttet den best mulig. Det er mye systemer i NAV, så å komme med en ny ting, det er ikke populært selv om det er en app og du kan ha den i lomma. Men jeg tenkte vi må få inn veilederne som sitter å representerer alle som er registrert i NAV og som har god oversikt over de. Og så kan vi på den andre siden få inn alle mulighetene som vi har i form av stillinger som vi jobber med, arbeidstreningsplasser, ulike tiltak og kurs og den type ting. Så nå har vi pressa alle veilederne inn i den ene enden og så oss som sitter å administrerer i den andre enden. Og så skjer det ting, de bruker appen og har den med seg i brukermøter. Det gjør at ting er oppdatert hele tiden, man har muligheten til å komme i kontakt og dialog med den som får muligheten der og da.

Fredrik: For da er det sånn at dere bruker Nyby som et kommunikasjonsverktøy mellom to avdelinger, markedsavdelingen og veilederne? Og før så brukte dere e-post en gang i uka?

Katrine: Ja, e-post og dokumenter som lå ett eller annet sted som man aldri husket. Så nå har du den i lomma og kan bare gå inn på appen når som helst. Og det at det kommer opp varsel når det legges ut nye ting. Det er helt genialt - du har den liggende på pulten og sitter å jobber med vedtak og så “ding!” så er det en ny stilling eller arbeidstreningsplass så får man det med seg og kan gi det videre til brukerne våre.

Gunnar: Hvordan er det å bruke appen for de som skal legge inn innhold? Hentes det av seg selv andre steder, eller legger du det inn manuelt?

Katrine: Ja, vi legger det inn manuelt, men det er jo superenkelt. Den er ganske selvforklarende vil jeg si. Så enten gjør du det bare via appen eller hvis det er litt større ting som skal redigeres så går du bare inn på PCen og administrasjonspanelet, så det er null stress.

Gunnar: Har dere sett noe på å gi det helt ut til sluttbrukeren/innbyggeren?

Katrine: Jada, det skulle jeg egentlig gjort denne uka, men så havna jeg i Arendal i stedet.

Gunnar: Spennende. Hvordan tenker dere å bruke det da?

Katrine: Vi tenker først og fremst i forhold til arbeidstreningsplasser som jo er en mulighet for folk til å jobbe et sted uten å være ansatt og få noe erfaringer og attester som vi administrerer. Og så er det veilederne og vi som jobber med brukerne, tar noen valg på vegne av dem som vi egentlig ikke har noen rett til å gjøre fordi vi skal ikke tro at vi vet hva de vil, hva de ønsker og hva de trenger, så nå vil vi bare ha de rett inn i appen sånn at de kan se de mulighetene vi har og ta direkte kontakt. Det er mye enklere. Så det tror jeg blir veldig bra.

Fredrik: Det er utrolig kult fordi det bruksområdet og det å snakke gjennom markedsavdeling og veiledere eller direkte mellom to avdelinger i en organisasjon på den måten, det er noe vi ikke hadde tenkt på, men når Katrine og NAV Bærum så hvordan dette fungerer: “åh, vi kan bruke det til det!”. Da har vi redusert administrative kostnader, fordi det er direkte. Og så kommer da neste bølgen med at dere tar inn brukere så de ser mer, det er nye muligheter. Og så kommer kanskje en tredje mulighet, hvis vi får med flere på det; og ta inn arbeidsmarkedsplassene også som kan legge inn praksisplasser direkte og da åpner det jo for at vi ikke trenger tre måneders praksisplasser lenger, men kanskje også to dager, eller et par timer også videre fordi koordineringen blir enkel og åpner for helt nye tjenesteområder.

Gunnar: Hva vil du si, jeg antar NAV har flust av systemer fra før, de også. Men hvorfor valgte dere nok et system, vi så jo at dere gjorde det, men det finnes så mange samhandlingssystemer. Hvorfor akkurat det her?

Katrine: Aller mest fordi det er så enkelt å bruke og at det er en app som du kan ha med deg hele tiden.

Gunnar: Det er enkelheten.

Katrine: Ja. Og at man kan ha den med seg over alt. Du har møte med NAV, og så skal du møte opp, finne et møterom, så sitter man der å snakker - og så: “Ja, jeg skal sjekke noe, men det blir til neste møte jeg har den informasjonen til deg”. Det tar veldig lang tid og det trenger det ikke å gjøre, vi kan bare finne ut av det med en gang og avklare “skal du inn i det tiltaket eller skal du ikke det” og så kan man komme seg videre. Det er raskt og enkelt.

Gunnar: Synes de ansatte at det er enkelt å forstå? Har dere hatt noe opplæring av de som skal bruke det?

Katrine: Veldig lite opplæring. Jeg har bare sendt ut kort informasjon og så er det noen som vil sitte ved siden av meg når de skal laste ned appen. Og så sitter de ved siden av meg å laster ned, og det går veldig bra. Det er veldig sjeldent jeg hører om noe store problemer.

Gunnar: Min erfaring med det offentlige er jo at man ofte problematiserer datasikkerhet, har det vært en stor diskusjon rundt det her?

Katrine: Nei, det har ikke vært en stor diskusjon, men vi har det jo med oss hele tiden og tenker på GDPR og det har vi hatt masse dialog på, så jeg føler at det er helt innafor.

Fredrik: Ja, GDPR er det ene, så er det andre å skape juridisk komfort rundt å dele informasjon osv. I en annen sektor som vi også jobber med som er helse, typisk i hjemmetjenester mot frivillighet eller også mot NAV, så er det å lage juridiske veiledere for helsepersonell som deler informasjon med folk utenfor sin organisasjon. Hvordan dokumentere i fagsystem, hvordan sikre at det ikker er sensitiv informasjon, hvordan sikre samtykke og samtykkekompetanse osv. Det er som vi som regel gjør med vanlig PDF, vanlig ark eller en vanlig samtale hvor man går igjennom å kvalifiserer at de ansatte har den kunnskapen.

Noe for din organisasjon? Nyby brukes av kommuner, hjemmetjenester, NAV-kontorer og private selskaper som vil mobilisere nye ressurser til viktige oppgaver.

Få en demo