Helsingborgs stad

Helsingborgs stad ønsket å samordne og koordinere viktige velferdsbehov med kvalifiserte ressurser, og valgte derfor Nyby som strategisk samhandlingsverktøy. Implementeringen fant sted under koronautbruddet og tok kun fire(!) dager.

– Det är dags att omdefiniera det offentliga uppdraget från att uteslutande vara en utförare av tjänster till att även vara en facilitator som möjliggör för invånare att skapa värde för varandra.

Nyby är ett strålande exempel på hur den nya delningsekonomin kan användas även för offentliga tjänster (Kalle Pettersson, utvecklingschef på socialförvaltningen i Helsingborgs stad).

Svenske e-Hälsomyndighetene og Helsingborgs stad deler raust om implementeringen av Nyby, læring underveis og allerede merkede effekter: Les mer her.

SVT Nyheter om Helsingborgs Nyby-satsing: "Här ska invånarna hjälpa varandra". Les mer og se video her.

Det ska vara lätt att hjälpa till! (Johan Hammar, ansatt i Helsingborgs stad)

Kommunen jobber med å komme i gang med Nyby innen stadig flere områder i kommunen, vi gleder oss til å følge med og dele også det som venter lenger fremme!

Del denne artikkelen