Få hjelp av kjøretjenesten i Valdres

Få hjelp fra kjøretjenesten i Valdres

Meld interesse
Få hjelp fra kjøretjenesten i Valdres
Kreftforeningens Kjøretjeneste er et tilbud som tilbyr trygg transport og en hyggelig kjøretur når kreftpasienter i behandling skal til og fra lokalmedisinsk senter, til legen eller gjøre ærender på apoteket. Tilbudet er gratis, og sjåførene ert frivillige i Kreftforeningen.

Første gang du ønsker å bruke Kjøretjenesten, bestiller du dette gjennom appen Nyby. Etter at bestillingen er lagt inn, kontakter vi deg og avtaler tidspunkt for kjøring. Vi ber om at du legger inn en forespørsel om kjøretjeneste minst 3 virkedager i forveien. Dersom du ønsker å bruke Kjøretjenesten igjen, kan tid og sted avtales direkte med sjåføren.

I Nyby kan du skrive at du ønsker kjørehjelp, dato og hvor du skal, så vil vi kontakte deg. Vi kan hjelpe deg med inntil én kjøretur i uka, i inntil seks måneder. Ønsker du ytterligere hjelp utover de seks første månedene, kan du søke på nytt om å motta hjelp. Så langt det lar seg gjøre vil du få en fast sjåfør. På grunn av økt smittefare for korona er det per nå ikke mulig å ha med ledsager i bilen.
Vi advarer mot å sende sensitive personopplysninger om sykdom eller behandling, i henhold til personvernreglene. Dette gjelder både deg selv og andre. Ta gjerne kontakt med Kreftforeningens Rådgivingstjeneste om du ønsker råd og veiledning fra fagfolk.

Hvordan ivaretas smittevernet med tanke på koronasmitte?
Vi har stort fokus på at dere som benytter Kjøretjenesten skal føle dere trygge. Sjåførene følger til enhver tid rådene fra Folkehelseinstituttet om smittevern for sårbare grupper. Alle sjåfører skal være helt symptomfrie når de er kjører. Ved minste tegn til luftveisinfeksjon seg selv eller noen i samme husstand, kan man ikke være sjåfør. Kreftpasienter som ønsker å bruke Kjøretjenesten må også være symptomfrie for koronasmitte.
Som følge av økt smitte i samfunnet, og som en ekstra trygghet for sjåfør og passasjerer, må alle bruke munnbind. Som passasjer må du selv sørge for at du har munnbind, og at du følger retningslinjene for bruk av dette.
Se mer informasjon om gjeldende regler for bruk av munnbind her: https://helsenorge.no/koronavirus/munnbind

Vi etterstreber at du får samme sjåfør og bil hver gang for å skape en trygghet for begge parter. Sjåførene kjører kun én kreftpasient om gangen, og hver sjåfør har maks to faste kreftpasienter. Bilene rengjøres grundig innvendig før og etter transport.

Vi gleder oss til å hjelpe deg!

Bli med!

Fyll ut skjemaet, så er vi i gang.
+47
+46
+45
+354
+44
+1
+49
+34
+39
+33
+251
+31
+32
+48
+61
+30
+350
+351
+352
+353
+355
+356
+357
+358
+359
+36
+370
+371
+372
+373
+374
+375
+376
+377
L I B E R T A S +378
+380
+381
+382
+383
+385
+386
+387
+389
+40
+41
+420
+421
+423
+43
 • Norway (Norge)
 • Sweden (Sverige)
 • Denmark (Danmark)
 • Iceland (Ísland)
 • United Kingdom
 • Canada
 • Germany (Deutschland)
 • Spain (España)
 • Italy (Italia)
 • France
 • Ethiopia
 • Netherlands (Nederland)
 • Belgium (België)
 • Poland (Polska)
 • Australia
 • Greece (Ελλάδα)
 • Gibraltar
 • Portugal
 • Luxembourg
 • Ireland
 • Albania (Shqipëri)
 • Malta
 • Cyprus (Κύπρος)
 • Finland (Suomi)
 • Bulgaria (България)
 • Hungary (Magyarország)
 • Lithuania (Lietuva)
 • Latvia (Latvija)
 • Estonia (Eesti)
 • Moldova (Republica Moldova)
 • Armenia (Հայաստան)
 • Belarus (Беларусь)
 • Andorra
 • Monaco
 • L I B E R T A S San Marino
 • Ukraine (Україна)
 • Serbia (Србија)
 • Montenegro (Crna Gora)
 • Kosovo