Vi ser etter flere bra folk!

Akkurat nå ser vi etter ytterligere en backend-utvikler og en customer success manager. Noe for deg eller noen du kjenner?

I Nyby jobber vi for å muliggjøre morgendagens velferdssamfunn.

I Nyby vil du jobbe tett med et team av seriegrundere inn mot innovative aktører innen kommunal, ideell og privat sektor. Sammen skal vi løser vi flere av velferdsstatens store utfordringer.