Vi ser etter flere bra folk!

Akkurat nå ser vi etter ytterligere en backend-utvikler og en customer success manager. Noe for deg eller noen du kjenner?

I Nyby jobber vi for å muliggjøre morgendagens velferdssamfunn.

Her vil du jobbe tett med et team av seriegründere inn mot innovative aktører innen kommunal, ideell og privat sektor. Sammen skal vi løse flere av velferdsstatens store utfordringer.