Vil du være frivillig i Kongsvinger? Meld deg inn her! Dette er en gruppe der frivillige kan melde seg og bidra med ulike oppgaver for innbyggere i kommunen. NB! Ved å registrere deg aksepterer du også følgende erklæring: "Som frivillig er jeg kjent med at jeg går inn i tjenesten på følgende betingelser: Jeg er pålagt taushetsplikt (etisk og moralsk). Jeg forstår at jeg i forbindelse med mitt engasjement som frivillig vil kunne få tilgang til opplysninger som ikke skal gjøres kjent for uvedkommende. Dette gjelder også etter endt tjeneste".