Grünerløkka Flerbrukshus er en helsefremmende møteplass på to adresser, Helgesensgate 62 og Th.Meyersgate 38. Vi vil levere et attraktivt og mangfoldig tilbud til bydelens innbyggere. I denne gruppen vil du få informasjon om tilbudet vi har hver uke og her kan du melde deg på de aktivitetene som er relevante for deg!