Sagene Seniorsenter bruker Nyby til involvering av flere frivillige og enklere koordinering

Sagt Om Nyby Sagene Seniorsenter

Sagene Seniorsenter ved daglig leder Robert Rinden deler sine erfaringer med å involvere flere frivillige med enkel koordinering gjennom Nyby.

Les intervjuet her

Magnus: Jeg sitter her med Robert Rinden fra Sagene Seniorsenter. Dere bruker Nyby i forbindelse med frivillig arbeid?

Robert: Ja, stemmer.

Magnus: Hvordan var det å komme igang med Nyby? Det er jo et nytt system.

Robert: Det er vanesak, sånn som så mye. Det er jo det å bli vant med hvordan det fungerer, men samtidig så er det jo et veldig enkelt system.

Magnus: Hva håpet dere å oppnå med det konkret?

Robert: Vi håpet å oppnå å få flere frivillige. Å få inn en annen frivillig generasjon enn den vi har fra før. Det er mange her som er godt voksne som er frivillige og vi ønsker å få en litt yngre aldersgruppe i tillegg. Noe vi fikk og har nå.

Magnus: Hvordan kunne Nyby hjelpe til med deg?

Robert: Det var to hovedting. Det første var at det var veldig enkelt å registrere seg der, på de kampanjene man la ut. Men det viktigste er at man ser - man får en liste over oppdrag som ligger ute - og så ser man veldig tydelig at nå er det f.eks 7 stk som trenger tur ut, litt aktivisering i nærmiljøet. Da kan man se det når man har kommet hjem fra jobb og tenke at i dag har jeg en time til overs, så da klikker jeg meg inn, trykker ja og avtaler et oppdrag.

Magnus: Dere bruker det og til å koble frivillige mot Hjemmetjenesten her. Hvordan bruker dere Nyby? For dere gjør både det og så har dere også en aktivitetskalender har jeg skjønt?

Robert: Sånn vi bruker det som seniorsenter er at i Sagene så er det veldig koblet fordi det er hjemmetjenesten og det er da flere avdelinger av hjemmetjenestene som da kan bruke dette her og legge ut oppdrag for brukerne. Vi har en frivillighetsbase hos oss som kan se alle disse oppdragene og ta de. I tillegg har man Frivillighetssentralen som har sine frivillige som også er på der så man prøver å koble sammen

Magnus: Ja, så nå er begge to på? Så man har to frivilligbaser bak forespørselen fra Hjemmetjenesten?

Robert: Ja

Magnus: Så det blir enda flere som har muligheten til å bidra?

Robert: Riktig. Også tenker vi sånn at samhandlingsmessig i bydelen at folk snakker lettere med hverandre og man kommuniserer kanskje litt lettere via en enkel app i stedet for at man må ringe rundt til fem ulike ledere.”

Magnus: Hva med aktiviteter dere har på senteret her?

Robert: Vi legger ut arrangementer vi har her. Blant annet har vi lagt ut treningsarrangementer. Mandager legger vi ut at vi har gå-gruppe, at vi har styrketrening i gymsal og sånne ting. Vi kan også legge ut det for hele uken, sånn at interesserte brukere kan se det og melde seg på der eller via resepsjonen. Det er egentlig en ganske grei oversikt til folk som er interessert i senteret og kan enkelt se det via en app. Og man slipper å si “nei”, man kan heller si “ja” hver gang man har mulighet og velger det selv.

Magnus: Jeg skjønner at dere også tenker på at med Nyby er det også mulig å gjøre en type, kall det tjenesteutvikling, at dere tenker jo på matlevering f.eks?”

Robert: Vi tenker jo fremtidig at vi kan legge ut menyene og så kan vi legge ut bestillinger, så kan du bestille: “Nå ønsker jeg mat til tirsdag og torsdag”, så kommer det inn i systemet her, så er det noen som har ansvar for det som tar det videre til kjøkkenet, så blir alt lagret der. Det er også enda en enklere måte - å bare gå inn på en app.

Magnus: Da sier jeg takk til deg, Robert. Takk for praten!

Robert: Selv takk.

Del denne artikkelen

Noe for din organisasjon? Nyby brukes av kommuner, hjemmetjenester, NAV-kontorer og private selskaper som vil mobilisere nye ressurser til viktige oppgaver.

Få en demo