Kreftforeningen bruker Nyby til enklere organisering av Hverdagshjelpen

Kamilla

Kreftrammede i Trondheim, Skaun, Orkdal og Meldal kan nå få hjelp av frivillige til praktiske gjøremål i og utenfor hjemmet. Hør prosjektleder for Hverdagshjelpen Hanne Hovde Bye dele sine erfaringer med enklere organisering gjennom Nyby.

Les intervjuet her

Hanne: Jeg er prosjektleder i et tilbud som heter Hverdagshjelpen som er i dag i fire kommuner: Trondheim, Meldal, Skaun og Orkdal som er i Trøndelag.

Det er mange som ønsker hjelp hjemme når de er rammet av kreft, har hatt kreft, eller er pårørende av etterlatte. Vi har bygd opp et tilbud, men vi så tidlig at vi trengte et system for å koordinere det.

Det viktigste med Nyby for oss er den forenklingen i kobling, at koblingen skal være så enkel at den frivillige og brukeren kan koble seg uten at en ansatt er involvert.

Det må være et system som ikke krever alt for mye personalressurser, som er lett å drive, lett for frivillige å være frivillige i og at alt må være enkelt, men velfungerende og trygt. Da må vi ha et system som Nyby, hvis ikke kan vi ikke ha det nasjonalt.

Les mer om Hverdagshjelpen på Kreftforeningen.no

Del denne artikkelen

Noe for din organisasjon? Nyby brukes av kommuner, hjemmetjenester, NAV-kontorer og private selskaper som vil mobilisere nye ressurser til viktige oppgaver.

Få en demo