Statusmøte_Tynset

Kom i gang med Nyby

Like viktig som den digitale plattformen Nyby, er metodikken for hvordan å komme i gang med endringen. Inspirert av KS gevinstrealiseringsplan og erfaringer fra våre første 40 partnere, introduserer vi 100-dagersplanen.

Se webinar om 100-dagersplanen 

100-dagersplanen er en god støtte for oss. Jeg tror det er helt nødvendig med de faste rammene og den tette oppfølgingen i viktige endringsprosesser som denne.

Solveig Thuseth-Berg, avdelingsdirektør for mestring og helse, Bydel St. Hanshaugen
Workshop

1. Kartlegging

Hvem av deres ansatte skal starte med å mobilisere ledige ressurser til viktige velferdsoppgaver? Hvilke behov ønsker dere å løse? Hvem kan bidra, og hvor finnes ledige ressurser som passer til behovene? Vi har mange eksempler fra andre kommuner vi kan ta utgangspunkt i.

Shutterstock 703599457

2. Planlegging

I denne fasen skal dere rustes for å skape magiske resultater de neste 100 dagene. Først gjennomføres et planleggingsmøte med nøkkelressursene i samarbeidet. Her blir vi enige om ansvar, volum, spilleregler og vi blir enige om en konkret tidsplan med tydelig ansvarsfordeling. Når dette er gjort, gjennomføres opplæring og teknisk oppsett slik at alle blir trygge på sin rolle.

Frivillig_eldre_matbutikk

3. Første 100 dager

Dere er i gang! Ansvarspersoner hos dere følger tett opp at daglige rutiner blir fulgt i henhold til det dere ble enige om i planleggingsfasen. I denne fasen avholdes faste møter slik at rutiner kan evalueres, erfaringer deles og problemer avdekkes. Vi følger dere tett og hjelper når det trengs. Etter endt 100-dagersfase er dere rustet til å drifte Nyby på egen hånd.

Frivillig_rullestolbruker_høsttur

4. Drift

Herfra tar vi regelmessig pulsen på deres bruk av Nyby, og vi jobber sammen for å utnytte potensialet videre. Sammen skaper vi morgendagens velferdssamfunn.

sara-nurse-inhabitant-16-9

Webinar: Slik lykkes dere med ressurssamarbeid

Inspirert av KS gevinstrealiseringsplan og erfaringer fra våre første 50 samarbeidspartnere, deler vi beste praksis for implementering av Nyby. Med oss for å fortelle om egen endringsreise er direktør for helse og mestring i Bydel St. Hanshaugen (Oslo kommune), Solveig Thuseth-Berg.

Se webinaret 

Forankring i ledelsen er avgjørende

Suksesskriterier for å lykkes med Nyby: Se avdelingsdirektør for mestring og helse i Bydel St. Hanshaugen, Solveig Thuseth-Berg, snakke om viktigheten av strukturert implementering, langsiktig horisont og forankring i ledelsen.

Maria_Tynset

Endringsledelse og drivkraft med Nyby-agent

For å sikre vellykket implementering og aktiv bruk av Nyby, kan det være lurt å tildele én ressurs rollen som "Nyby-agent". Denne personen er ansvarlig for å drive prosjektet fremover; opplæring og sparring, forankring langs linjen og å sette faste møtepunkter. Alt i tett dialog med sin Nyby-kontakt.

Les mer 

Nysgjerrig på 100-dagersplanen?

Kontakt oss