Mennesker
er muligheter

Kan vi løse store samfunnsutfordringer ved
å organisere oss annerledes?
Velkommen til Nyby.

nyby nyby nyby

Morgendagens velferdssamfunn

Nyby er et digitalt verktøy som kobler ressurser og behov i samfunnet vårt. Nyby gjør det enkelt å be om hjelp, og enkelt å bidra. For alle. Nyby kobler mennesker.

Nyby er en app, men vi liker å tenke på det som en ny måte å organisere velferdssamfunnet på.

I Nyby
samarbeider alle

I Nyby kan offentlige, ideelle, frivillige og private organisasjoner, jobbe side om side med pårørende og naboer. Kombinasjonen av sterke institusjoner, naboer og pårørende gjør at vi sammen kan bygge morgendagens velferdssamfunn.

Ta kontakt om du ønsker å være utviklingspartner
eller om du er interessert i samarbeid.

Møt menneskene
i teamet vårt

Vil du bli en del av Nyby-teamet? Vi er stadig på utkikk etter bra folk – ta kontakt

Lær mer om Nyby

nyby