Morgendagens velferdssamfunn

Kan vi løse store samfunnsutfordringer ved
å organisere oss annerledes?
Velkommen til Nyby.

Mennesker
er muligheter

Nyby er et digitalt verktøy som kobler ressurser og behov i samfunnet vårt. Nyby gjør det enkelt å be om hjelp, og enkelt å bidra. For alle. Nyby kobler mennesker.

Nyby er en app, men vi liker å tenke på det som en ny måte å organisere velferdssamfunnet på.

Hele velferdssamfunnet
i en app

I Nyby kan offentlige, ideelle, frivillige og private organisasjoner jobbe side om side med pårørende og naboer.

Enkelt å be om hjelp fra godkjente ressurspersoner.

Enkelt å bidra. Bidra med det du kan, når du kan.

screens

Enkelt, og trygt

Nyby er bygget opp rundt grupper. En gruppeleder kan være leder av en kommunal hjemmetjeneste, en frivilligsentral, en avdeling, være pårørende eller annet. Slik blir det trygt som idag.

screens

Bli med og bygg
morgendagens
velferdssamfunn

Sammen med en rekke utviklingspartnere fra offentlig, ideell og frivillig og privat sektor har vi jobbet intenst med å utvikle Nyby. Vi åpner nå for flere kommuner og organisasjoner. Vi kan starte i liten skala. Noe for din organisasjon? Ta gjerne kontakt for en prat.

Norske velferdsverdier i en digital verden

Digital plattformkraft kombinert med den nordiske modellen muliggjør et fortsatt regulert arbeidsliv, finansiering av velferd gjennom fellesskapet og politisk regulert velferdsproduksjon.

Sammen bygger vi et robust velferdssamfunn for fremtiden. Nyby kombinerer det beste fra den tradisjonelle landsbyen, med det beste fra den nordiske velferdsmodellen.

partners

Les om Nyby i media

Møt menneskene
i teamet vårt

Vi er stadig på utkikk etter bra folk – ta kontakt

Lær mer om Nyby

nyby play